Este OFICIAL!Cursurile elevilor se suspendă pe perioada alegerilor electorale

Canal de comunicare Sinaia

Elevii din unităţile de învăţământ din Prahovab, unde vor fi amenajate secţii de votare pentru desfăşurarea alegerilor locale, vor face cursurile online în zilele de joi, vineri, luni şi marţi, 

Iată hotărârea

HOTĂRÂRE nr. 46 din 22.09.2020 privind suspendarea activităților didactice în unitățile de învățământ preuniversitar în care sunt organizate secții de votare pentru alegerile locale 2020
Având în vedere măsurile și activitățile specifice ce trebuie adoptate, organizate și desfășurate pentru pregătirea spațiilor destinate secțiilor de votare în actualul context epidemiologic generat de virusul SARS-CoV-2, cât și pentru reluarea în condiții de siguranță a activității didactice în aceste spații,


În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005 cu modificările și completările
ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările
lterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare,
Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Ativitatea didactică ce presupune prezența fizică a elevilor și a cadrelor
didactice în cadrul unităților de învățământ preuniversitar în care sunt organizate secții de votare pentru desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, stabilite conform Registrului secțiilor de votare administrat de Autoritatea
Electorală Permanentă, se suspendă începând cu data de 25.09.2020 până la data de 29.09.2020 inclusiv.

Art. 2 Activitățile didactice pentru unitățile prevăzute la art. 1 vor fi desfășurate în sistem on-line, conform metodologiilor specifice aprobate la nivelul Ministerul Educației și Cercetării.


Art. 3 Activitățile didactice prevăzute la art. 1 se vor relua începând cu data de 30.09.2020 cu respectarea tuturor condițiilor de siguranță și igienă sanitară.Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

sponsor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here