Colegiul “Ferdinand I”, comuna Măneciu

Daniel

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

2021-2022

 • învățământ preșcolar – 120 locuri
 • învățământ primar clasa pregătitoare – 50 locuri
 • învățământ gimnazial clasa a V a —61 locuri din care 25 locuri  — intensiv engleză
 • învățământ liceal clasa a IX-a – 76 locuri, din care:

                26 locuri matematică—informatică — intensiv

                26 locuri matematică-informatică

                24 servicii (technician în turism)

 • învățământ profesional clasa a IX-a – 48 locuri, din care:

                24 locuri mecanică (mecanic utilaje și instalații în industrie)

                24 locuri fabricarea produselor din lemn (tâmplar universal)

Extracurriculare:

Ansamblu de dansuri populare

Cursuri de canto popular și de Pian

Ansamblu coral

Asociația sportivă

Proiecte internaționale și Erasmus +

Centru evaluare și certificare CAMBRIDGE

PREZENTAREA ŞCOLII

      Învăţământul în Comuna Măneciu datează de la 1840 (surse documentare: Arhiva Istorică Centrală, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, dosar 1776/1846, fila 21).

      În perioada 1922-1924 s-a construit prima clădire în care funcționează liceul. A fost ridicată în timpul regelui Ferdinand I în amintirea eroilor căzuți în războiul pentru întregirea neamului și avut ca architect pe Toma Socolescu.

  Misiunea Colegiului “Ferdinand I”,  comuna Măneciu este aceea de a oferi locuitorilor din comunitatea locală (şi nu numai) performanţă prin învăţarea cu mijloace moderne şi o ofertă educaţională corespunzătoare cerinţei pieţei muncii şi nevoilor elevilor, în baza parteneriatelor iniţiate.

Zona în care este situată unitatea şcolară este favorabilă instruirii, familia şi comunitatea locală sprijinind eforturile şcolii pentru educarea copiilor.

RESURSE UMANE – Total posturi 60,31, din care:

 • personal didactic – educatoare – 8 posturi

                                              -învăţămant primar – 11 posturi

                                              -profesori, maiştri instructor – 43,31 posturi

doctorat: 6

gradul I: 40

gradul II: 9

definitivat: 2

debutanți: 3

 • personal didactic auxiliar – 9 posturi
 • personal nedidactic – 17,50 posturi
 • Consilier școlar

RESURSE MATERIALE

 • Laboratoare/cabinete

4 de informatică, 1 de biologie, 1 de fizică, 1 de chimie, 1 de limbi moderne, 1 de mecanică, 1 de prelucrarea lemnului

 • Săli de clasă moderne dotate cu calculator conectat la internet, videoproiector, tablă inteligentă
 • Bază sportivă

– sală de sport dotată cu aparate de gimnastică

– terenuri de sport pentru volei, handal, minifotbal cu gazon artificial și piste de alergare/sărituri cu tartan

 • Ateliere școală de mecanică și prelucrarea lemnului pentru învățământul tehnic și profesional
 • Biblioteca  dotată cu peste 20000 volume, sală de lectură, calculatoare conectate la Internet, imprimantă, copiator
 • Cabinet medical
COREP 07 SRL - Firma de constructiiblejoigratielanovacgristotermo-ploiestiromsilvaspalatoria-haroldrompetromparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor