OFERTA LICEULUI “SIMION STOLNICU”, ORAȘUL COMARNIC 2021 – 2022

Daniel

Liceul nostru poartă numele marelui poet născut la data de 6 noiembrie 1905 ,“Simion Stolnicu”. Numele acestuia era Alexandru Botez, dar Eugen Lovinescu îi dă pseudonimul Simion Stolnicu. Unele dintre cele mai cunoscute volume de poezii sunt: Pod eleat, Punct vernal. La Comarnic a predat limba franceză în perioada 1949 – 1966. Din anul 1993 liceul din Comarnic îi poartă numele.

Misiunea școlii: Liceul “Simion Stolnicu”, orașul Comarnic oferă educație de calitate și diversifică activitățile, astfel încât oferă șanse egale pentru fiecare individ, indiferent de statutul social, etnie, cultură, promovează toleranța, cooperarea, fiind o parte integrantă a comunități, deschisă prin implicarea cât mai multor factori în proiectele ce își propun modelarea oamenilor, ținând cont și de tradiția locală, pentru a fi capabili să înfrunte și să facă față cu succes provocărilor viitorului.

Viziunea școlii: Aici, în bănci, vin adulții responsabili de mâine ale căror vise pot prinde aripi.

Imaginea Liceului “Simion Stolnicu”, orașul Comarnic este aceea de comunitate școlară cu porțile larg deschise spre nou și schimbare; activitatea se canalizează pe asigurarea calității actului educativ la standard europene și pe dezvoltarea de proiecte, colaborări și parteneriate locale, naționale și internaționale.

Pentru anul școlar 2021 – 2022, Liceul “Simion Stolnicu”, orașul Comarnic va funcționa în 2 corpuri de clădire, dintre care unul complet renovat și 4 structuri. Baza materială modernă a școlii va cuprinde 18 săli de clasă, 2 laboratoare de informatică, laborator de fizică, laborator de chimie, laborator de biologie, biblioteca, muzeu, sală de sport, 2 microbuze școlare, cabinet de consiliere psihopedagogică.

Oferta educațională 2021 – 2022 va include o grupa de grădiniță, program prelungit, 4 grupe învățământ preșcolar, program normal, 8 clase de învățământ primar, 8 clase de învățământ gimnazial și 12 clase de învățământ liceal.

La clasa a  IX-a,  au fost aprobate conform planulul de scolarizare 3 clase cu urmatoarele profiluri:

  • Matematică – informatică, filiera teoretică, profil real, specializarea Matematică – informatică,
  • Uman, filiera teoretică, profilul uman, specializarea Filologie,
  • Protecția mediului, filiera tehnologică, profil resurse umane și protecția mediului, specializarea Tehnician ecolog și protecția calității mediului.

Profesorii noștri sunt calificați, cu experiență, dedicați profesiei, preocupați constant de formarea continuă atât în specialitate, cât și pentru dobândirea de competențe digitale.

Elevii școlii au rezultate foarte bune la examenele naționale, la olimpiade și concursuri. Consiliul Școlar al Elevilor este implicat activ în viața școlii, propune și se implică în proiectele extrașcolare devenite tradiție: “Balul Bobocilor”, “Dragobete”, “Ultimul clopoțel”, “Dăruind vei câstiga!”, “Colinde, colinde!”, “Vânătoarea de ouă”.

Unitatea noastră școlară are parteneriate permanente cu Asociația de părinți „Simion Stolnicu”, Primăria orașului Comarnic, Clubul Copiilor „Martha Bibescu”, Casa de cultură, Asociația „Sagviny le Temple”, bisericile și școlile din localitate. Anual se încheie parteneriate județene, naționale și chiar internaționale cu diferite unități școlare din tara si de peste hotare.

Liceul “Simion Stolnicu”, orașul Comarnic reprezintă unitatea reprezentativă a învățământului din orașul Comarnic, absolvenții devenind profesori, ingineri, medici, economiști.

COREP 07 SRL - Firma de constructiiblejoigratielanovacgristotermo-ploiestiromsilvaspalatoria-haroldrompetromparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor