Chiriaşii pot cumpăra locuinţele ANL din Sinaia

petrecere-ploiest-1-decembrie

Locuințele ANL din Sinaia pot fi cumpărate, anunţă Primăria Sinaia. Este vorba despre cele 99 de locuinţe din cele cinci blocuri date în folosinţă în ani trecuţi.  Vânzarea acestor locuințe se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr.85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat coroborate cu prevederile Legii nr.152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind înfiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe. Apartamentele se pot vinde titularilor contractelor de închiriere și/sau către persoanele în beneficiul cărora s-a continuat închirierea, în condițiile legii, doar la solicitarea acestora, iar vnzarea poate fi făcută și înaintea expirării primului an de închiriere neîntreruptă către același titular și/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea, fără ca vânzarea să fie condiționată de vârsta solicitantului.

Condiții obligatorii:
– Titularul contractului de închiriere, precum și soțul/soția acestuia, pot beneficia o singură dată de cumpărarea unei locuințe pentru tineri destinate închirierii;
– Titularul contractului de închiriere și membrii familiei acestuia-sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia- să nu dețină o altă locuință în proprietate, inclusiv casă de vacanță, cu excepția cotelor părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii, dacă acestea nu depășesc suprafața utilă de 37mp, suprafața utilă minimală/persoană prevazută de Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Titularul contractului de închiriere și membrii familei acestuia – soț/soție, copii și/alte persoane aflate în întreținerea acestuia să nu dețină la data închirierii contractului de vânzare-cumpărare un teren atribuit conform prevederilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată. La data încheierii contractului de vânzare se anulează orice procedură prealabilă pentru obținerea unui teren în condițiile prevăzute de Legea 15/2003, republicată;
– Locuințele nu pot face obiectul unor acte de dispoziție între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acestora;
– Venitul mediu pe membru de familie la data vânzării, ai titularului contractului de închiriere a locuinței, să nu depășească cu 100% salariul mediu brut pe economie;
– Contractul de închiriere să fie valabil la data efectuării cererii de cumpărare precum și la data vânzării;
– Să nu aibă debite la plata cheltuielilor cu titlu de chirie și de întreținere

Regulamentul de vânzare a locuințelor ANL situate în Sinaia și actele necesare dosarului de achizitionare a locuintelor ANL vor fi puse la dispoziția cumpărătorilor după aprobarea lor în Consiliul Local.

lafesta

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here