logo
RNTV Live

O nouă reacție a societății Termoficare Prahova în scandalul privind sistarea apei calde în Ploiești

sistem_termoficare
Dumitrescu Vlad

Societatea Termoficare Prahova a emis un nou comunicat de presă pe care îl redăm integral:

În urma apariției în spațiul public a unor informații nereale, menite să deformeze percepția comunității locale în ceea ce privește situația generată de lipsa furnizării agentului termic pe raza municipiului Ploiești, compania noastră este nevoită să intervină cu o serie de clarificări punctuale legate de perioada derulării Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de alimentare cu energie termică pe raza municipiului Ploiești.

De asemenea, suntem nevoiți să subliniem faptul că nenumăratele invitații și apeluri publice lansate de către compania noastră pentru a organiza întâlniri mixte, cu scopul clarificării situației de fapt, au rămas fără răspuns din partea autorităților.

Următorul raport este destinat comunității locale și tuturor factorilor interesați. Acesta sintetizează istoricul relației contractuale intervenit între compania noastră, SC TERMOFICARE PRAHOVA S.A. și autoritățile locale reprezentate prin ADI Termo Prahova:

 • În data de 09.05.2022, a fost semnat Contractul de concesiune prin care Societatea Termoficare Prahova S.A. a devenit noul operator al serviciului de termoficare la nivelul Municipiului Ploiești. În data de 14.05.2022, societatea noastră a preluat, oficial, operarea serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.
 • Din momentul preluării, compania Termoficare Prahova SA a asigurat operarea serviciului de alimentare cu energie termică, cu respectarea condițiilor contractuale, în limita capacităților tehnice ale echipamentelor ce compun sistemul, în starea tehnică în care acestea au fost puse la dispoziție de către concedent.
 • Potrivit prevederilor contractuale, societatea Termoficare Prahova a procedat la preluarea și inventarierea bunurilor, inclusiv expertizarea acestora, compania noastră având la dispoziție trei (3) luni pentru finalizarea inventarierii bunurilor ṣi semnarea Procesului Verbal final. Compania noastră și-a îndeplinit obligația de inventariere finală și a efectuat constatările cantitative și tehnice asupra bunurilor concesionate/de retur.
 • Constatările sub aspect tehnic au fost transmise către autorități dar și publicate de către SC Termoficare Prahova SA în comunicatul de presă din data de 09 august 2022. Contrar specificațiilor din caietul de sarcini aferent procedurii de atribuire a contractului de concesiune, în care era stipulat că puterea instalată a utilajelor de producere a energiei termice din cadrul CET Brazi este de 559,5 MWh, realitatea tehnică pe care reprezentanții companiei noastre au descoperit-o în teren a fost următoarea: singura sursă utilizabilă și funcțională de producere a energiei termice din CET Brazi, la momentul preluării, este CAF 2, care are o capacitate de 100MW/h, restul surselor de producție fiind inoperabile, din motive tehnice sau de reglementare.
 • În concluzie, în urma inventarierii au fost constatate, atât de către personalul Termoficare Prahova S.A. încadrat ca urmare a preluării operării, cât și de către experți externi abilitați, o serie de neconformități în ceea ce privește funcționalitatea utilajelor necesare prestării serviciului de alimentare cu energie termică, precum și neclarități cu privire la statutul juridic al unor bunuri de pe platforma CET Brazi.
 • În data de 26.07.2022, SC TERMOFICARE PRAHOVA SA a transmis către ADI Termo Prahova, către Primăria Municipiului Ploiești și către Consiliul Județean Prahova un raport privind starea instalațiilor de producție ce constituie Bunuri de Retur de pe platforma CET Brazi și măsuri propuse pentru asigurarea furnizării agentului termic pentru Apă Caldă Menajeră și Încălzire în sistem centralizat.
 • Raportul complex a fost întocmit de către o comisie tehnică cu sprijinul experților externi și cuprinde informații esențiale privitoare la starea echipamentelor preluate ca bunuri de retur de pe platforma CET Brazi.
 • Totodată, compania noastră a transmis măsurile propuse pentru asigurarea furnizării agentului termic pentru apa caldă menajeră și încălzire în sistem centralizat, printre care și solicitarea oficială către autoritățile partenere în contract privind aprobarea închirierii a două cazane mobile.
 • Cererea oficială a avut ca scop asigurarea continuității furnizării apei calde menajere în perioada reparațiilor necesare la CAF2 și completarea de putere pentru securizarea livrării de agent termic în perspectiva sezonului de iarnă 2022-2023. Din păcate, autoritățile nu au răspuns solicitărilor companiei noastre.
 • Așa cum am arătat în comunicările publice anterioare, pe parcursul sezonului rece, pentru a asigura furnizarea de agent termic este necesară capacitate de producere de cel puțin 162,4 MW, iar Cazanul de Apa Fierbinte nr. 2 (CAF 2) nu poate genera o astfel de capacitate nici în condiții de optime utilizare.
 • Subliniem faptul că lucrările la CAF 2 sunt obligatorii pentru a asigura, împreună cu surse alternative, capacitatea de producție necesară furnizării agentului termic pentru iarna 2022-2023.
 • În lipsa acestor reparații, am avertizat public asupra riscului major ca furnizarea apei calde menajere și a încălzirii în sistem centralizat să fie imposibilă, utilajul fiind susceptibil de defecțiuni majore. Totodată, starea critică a echipamentului care este singura sursă de producție a energiei termice utilizabilă în acest moment prezintă un risc major de siguranță pentru personalul operațional angajat în exploatarea acestuia cât și pentru siguranța în funcționare a serviciului de energie termică.
 • Având în vedere situația de fapt, societatea noastră a demarat lucrările de reparații necesare în vederea punerii în funcțiune a CAF 2, sens în care a anunțat întreruperea furnizării energiei termice pentru o perioada de 30 de zile începând cu data de 01.08.2022.
 • În data de 02.08.2022 Termoficare Prahova S.A. a primit din partea ADI Termo Prahova notificarea de reziliere, precum instrucțiunea de sistare a activităților de reparații, fapt care ne-a pus în imposibilitatea de a efectua reparațiile necesare în vederea asigurării singurei surse de producție a energiei termice atât pentru furnizarea de apă caldă, cât și pentru agentul termic pe perioada sezonului rece.
 • Tot în această perioadă, societatea noastră a somat Primăria Municipiului Ploiești pentru plata sumelor reprezentând diferența dintre prețul local facturat populației și prețul local al energiei termice pentru perioada mai – iunie 2022 (subvenție). Municipalitatea nu a achitat nici o sumă către compania noastră de la începutul contractului până în prezent.
 • SC TERMOFICARE PRAHOVA S.A. a manifestat în mod permanent transparență și deschidere în vederea rezolvării gravei probleme cu care se confruntă comunitatea locală în privința furnizării serviciilor de termie. Din păcate, în ciuda nenumăratelor invitații la dialog, la vizitarea platformei pentru a se lua act de realitățile din teren, apelurilor noastre au rămas fără răspuns.

Potrivit legii, începând cu data de 27.09.2022, Termoficare Prahova nu va mai avea dreptul de a presta serviciul de alimentare cu energie termică. Drept urmare, începând cu această dată va fi sistată furnizarea de energie termică inclusiv pentru utilizatorii racordați la CT Bucov și CT 23 August. Pe întreg parcursul derulării contractului intervenit între părți, compania TERMOFICARE PRAHOVA S.A. a depus eforturi susținute, folosind resurse umane și financiare proprii, pentru a-și duce la îndeplinire toate obligațiile legale, atât în ceea ce privește operarea în siguranță deplină a instalațiilor preluate, a continuității în ceea ce privește furnizarea apei calde menajere în perioada mai-august 2022, cât și în ceea ce privește preluarea personalului de la fostul operator.

bogdan-nica-pnlromsilva COREP 07 SRL - Firma de constructiigristotermo-ploiestispalatoria-haroldparc industrialeko-angajeazaekond-angajeazasponsor