Inspectoratul Județean de Poliție Prahova scoate la concurs posturi

IJP Prahova concurs
https://sindicateuropol.ro/lista-posturilor-scoase-la-concurs-pentru-politia-romana/?fbclid=IwAR1xhi1nET_2dYOxbQAx2H-9-MDUlmS3zH628fI1lI7IyNXIeAJb2p0ZXIk
angajare

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova scoate la concurs posturi

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, 3 posturi vacante de personal contractual, din cadrul Serviciului Logistic, după cum urmează:

  • Un post de maistru (electromecanic auto) în cadrul Serviciului Logistic.
  • Un post de fochist în cadrul Compartimentului Administrare Patrimoniu Imobiliar și Intendență.
  • Un post de magaziner în cadrul Compartimentului Administrare Patrimoniu Imobiliar și Intendență- Compartimentul Popotă.

Înscrierea candidaţilor se va face personal, la sediulInspectoratulJudețean de Poliție Prahova, cu sediul în municipiul Ploiești, strada Vasile Lupu nr. 60, județul Prahova, în perioada 26.01.2022 –  09.02.2022, inclusiv, în intervalul orar 1000 – 1200 și 1300 – 1500, în zilele lucrătoare.

Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal.

Depunerea dosarelor de înscriere la concurs/examen:

– până la data de 09.02.2022, inclusiv, în intervalul orar 1000 – 1200 și 1300 – 1500, în zilele lucrătoare – înscrierea candidaţilor;

– până la data de 07.03.2022, ora 1500– termen de completare a dosarelor cu fişa de aptitudine în muncă, însoţită de documentele ce au stat la baza eliberării acesteia.

Concursurile/examenele se vor desfăşura în perioada 10.02.2022 – 16.03.2022, la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, cu sediul în municipiul Ploiești, strada Vasile Lupu nr. 60, județul Prahova  şi vor consta în trei etape succesive:

  1. Selecţia dosarelor de concurs;
  2. Proba scrisă;
  3. Proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul inspectoratului, conform datelor de mai sus, dar și de pe pagina de internet a Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, https://ph.politiaromana.ro/,  secțiunea Carieră-Posturi scoase la concurs:https://ph.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-concurs-incadrare-directa-personal-contractual-maistru-ph-2022

https://ph.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-concurs-incadrare-directa-personal-contractual-fochist-ph-2022
https://ph.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-concurs-incadrare-directa-personal-contractual-magaziner-ph-2022
hidro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here