logo
RNTV Live

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova scoate la concurs posturi

IJP Prahova concurs
Mihai Constantinescu

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova scoate la concurs posturi

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, 3 posturi vacante de personal contractual, din cadrul Serviciului Logistic, după cum urmează:

  • Un post de maistru (electromecanic auto) în cadrul Serviciului Logistic.
  • Un post de fochist în cadrul Compartimentului Administrare Patrimoniu Imobiliar și Intendență.
  • Un post de magaziner în cadrul Compartimentului Administrare Patrimoniu Imobiliar și Intendență- Compartimentul Popotă.

Înscrierea candidaţilor se va face personal, la sediulInspectoratulJudețean de Poliție Prahova, cu sediul în municipiul Ploiești, strada Vasile Lupu nr. 60, județul Prahova, în perioada 26.01.2022 –  09.02.2022, inclusiv, în intervalul orar 1000 – 1200 și 1300 – 1500, în zilele lucrătoare.

Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal.

Depunerea dosarelor de înscriere la concurs/examen:

– până la data de 09.02.2022, inclusiv, în intervalul orar 1000 – 1200 și 1300 – 1500, în zilele lucrătoare – înscrierea candidaţilor;

– până la data de 07.03.2022, ora 1500– termen de completare a dosarelor cu fişa de aptitudine în muncă, însoţită de documentele ce au stat la baza eliberării acesteia.

Concursurile/examenele se vor desfăşura în perioada 10.02.2022 – 16.03.2022, la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, cu sediul în municipiul Ploiești, strada Vasile Lupu nr. 60, județul Prahova  şi vor consta în trei etape succesive:

  1. Selecţia dosarelor de concurs;
  2. Proba scrisă;
  3. Proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul inspectoratului, conform datelor de mai sus, dar și de pe pagina de internet a Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, https://ph.politiaromana.ro/,  secțiunea Carieră-Posturi scoase la concurs:https://ph.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-concurs-incadrare-directa-personal-contractual-maistru-ph-2022

https://ph.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-concurs-incadrare-directa-personal-contractual-fochist-ph-2022
https://ph.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-concurs-incadrare-directa-personal-contractual-magaziner-ph-2022
bogdan-nica-pnlromsilva COREP 07 SRL - Firma de constructiigristotermo-ploiestispalatoria-haroldparc industrialeko-angajeazaekond-angajeazasponsor