Firmele de curierat din Prahova, în vizorul ITM

firme de curierat controlate
Controale ITM Prahova
cautam-reporteri-republikanews

Firmele de curierat din Prahova, în vizorul ITM. În perioada 07- 09.10.2021 a fost desfăşurată Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată. În vizor au fost angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul poştă şi curier . Scopul a fost de a se reduce incidenţa muncii nedeclarate şi subdeclarate.

Obiectivele campaniei

Obiectivele campaniei au fost:

just insolv sprl

– identificarea şi combaterea muncii nedeclarate. Luarea măsurilor ce se impun  pentru determinarea respectării de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;

– identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi tinerilor;

– determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă; 

– creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;

– diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniile amintite, a prevederilor legale menţionate;

– eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea de sanţiuni contravenţionale corespunzătoare.

Rezultatele controalelor

Inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Relaţii de muncă au verificat un număr de 20 agenţi economici şi au dispus 5 măsuri în vederea remedierii următoarelor deficienţe constatate:

– neiniţierea negocierii contractului colectiv de muncă;

– neachitarea drepturilor salariale;

– erori în completarea Revisalului;

– lipsa adeverinţei medicale din dosarul salariatului.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova atrage atenţia asupra faptului că încălcarea de către angajator a obligaţiei de plată a salariului cu mai mult de o lună de la termenul stabilit în contractul individual de muncă, constituie contravenţie. Se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul, cu excepţia situaţiei în care angajatorul se află sub incidenţa Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

Acţiunile de îndrumare şi consiliere, continuă

ITM Prahova va continua acţiunile de îndrumare şi consiliere în domeniul de competenţă, astfel încât toţi cei interesaţi să cunoască măsurile ce trebuie luate pentru gestionarea și limitarea răspândirii COVID-19 în vederea asigurării desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă pentru toate părțile implicate în raporturile de muncă.

Vezi şi https://republikanews.ro/actiune-in-desfasurare/

Pentru mai multe ştiri, vizitaţi site-ul republikanews.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here