logo
RNTV Live

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ,,REGINA MARIA” Municipiul Ploiești

Daniel

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

AN ŞCOLAR 2021-2022

                1.            Plan de școlarizare anul şcolar 2021-2022  la clasele pregătitoare

                       – 3 clase pregătitoare           – 75 elevi

2.          Plan de școlarizare anul şcolar 2021-2022  la clasele a V-a  – 3 clase

                       -1 clasă intensiv engleză                – 25 elevi

                       -1 clasă intensiv matematică        – 25 elevi

                       -1 clasă obişnuită                          – 25 elevi

            3.          Plan de şcolarizare anul şcolar 2021-2022  la clasele a IX-a – 5 clase

Filiera teoretică – 3 clase din care :

                        1 clasă profil real matematică- informatică                                         –  26 elevi

                        1 clasă profil real ştiinţe ale naturii                                                     –  26 elevi

                        1/2 clasă profil umanist bilingv limba spaniolă                                   –   13 elevi

                        1/2 clasă profil umanist bilingv limba engleză                        –   13 elevi

                        Filiera vocaţională – 2 clase din care:

                        1 clasă profil pedagogic – specializarea învăţător- educatoare           – 24 elevi

                                1 clasa profil pedagogic  – specializarea educator -puericultor            -24 elevi

”Viitorul este un edificiu misterios pe care îl construim astăzi pentru mâine; să-l făurim deci din ceea ce avem mai bun în suflet, să-l făurim cu dragoste!”

      COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ,,REGINA MARIA” Municipiul Ploiești și-a fixat dezideratul ambițios de a susține instruirea temeinică a elevilor săi, înțeleasă în termenii performanței, ai pasiunii, ai excelenței didactice. Călăuziți pe drumul succesului de un corp profesoral cu o deosebită pregătire psiho-pedagogică și științifică, dascăli cu vocație, elevii au șansa de a se angaja într-un demers instructiv-educativ de calitate, parcurgând scenarii didactice interactive, menite să dezvolte gândirea critică și plăcerea cunoașterii, într-un climat relaxant și prietenos, în săli de clasă, cabinete, laboratoare dotate cu mijloace de lucru moderne, accesibile tuturor. Elevii colegiului nostru desfă-șoară zilnic activități școlare beneficiind de suportul constant al cadrelor didactice, al echipei manageriale, de o permanentă comunicare școală-familie, ce creează premisele unui parcurs școlar încununat cu succes.

      Beneficiind de un spectru larg al specializărilor, elevii Colegiului nostru manifestă o deschidere constantă către perfecționarea abilităților de comunicare în limba maternă și într-o limbă străină, reflectată nu numai în activități didactice școlare și extrașcolare prolifice și productive, dar și  în participarea  la activitățile numeroaselor proiecte naționale și internaționale.

    Corelând experiența practicii pedagogice curente, derulate în instituția noastră școlară și în grădinițe de aplicație asociate, sub atenta coordonare a unui corp profesoral cu o pregătire didactică și de specialitate de excepție, cu motivația permanentă de a se racorda la noutățile din domeniul media, elevii școlii noastre au oportunitatea perfecționării, a extinderii sferei de interes profesional. 

   Activitatea educativă în context internaţional:

*  Proiectul internațional ,,Educaţie interculturală – respect pentru cultură şi tradiţiile popoarelor”, prin înfrăţirea   cu Şcoala Ostriţa-Cernăuţi şi Institutul de Perfecţionare a cadrelor didactice din Cernăuţi,

* Programul ,,Şcoli-Ambasador ale Parlamentului European” (EPAS) derulat  în România de Biroul de Informare al Parlamentului European (BIPE) în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale,

* Campania Internaţională, cu tema ,,19 zile de activism împotriva abuzului şi violenţei faţă de copii şi tineri”, initiată şi patronată de Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative,

* Atelierul de informare ,,Agregaduria de Educacion de la Embajada de Espana en Bucaresti”, a evidenţiat beneficiile studierii limbii spaniole, în vederea absolvirii bacalaureatului spaniol.

* Competiţia ,,Juvenes Translatores!”, unde  participă elevi ce studiază intensiv limbile străine: engleză, spaniolă, franceză, germană.

* Campania naţională cu participare internatională ,,Stand UP 4 HUMAN RIGHTS!”, desfăşurată sub patronajul Asociaţiei Naţiunilor Unite din România, Centrul Transdisciplinar de Drepturile Omului- SNSPA

* Proiectul ,,Education starts with environment awareness”.

* Proiectul Erasmus+, ,,Women Independence Network”- WIN, alături de Italia, Spania, Grecia și Bulgaria.

Pe scurt, de ce să optăm  pentru Colegiul Naţional Pedagogic „ Regina Maria” Municipiul Ploieşti:

1. Promovabilitate la examenul de bacalaureat 100% ,aproape în fiecare an şcolar.

2. Rezultate notabile la concursuri și olimpiade școlare (premii obținute la fazele judetene si naționale ale olimpiadelor de matematică, informatică, chimie, fizică, biologie, limba spaniolă, limba franceză,limba italiană,limba engleză, limba germană, limba latină, limba română, OLAV,festivalul național de teatru școlar în limba spaniolă).

3. Personalități care au absolvit cursurile Colegiului Național Pedagogic ”Regina Maria” Municipiul Ploieşti:

Marin Constantin,Iuliana Tudor, Carmen Tanase, Alice Nastase, Ecaterina Negruţi, Rita Muresan Onisca etc.

4. Participarea elevilor si a profesorilor la numeroase activităţi educative în cadrul proiectelor derulate de şcoală la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional.

5. Activități sportive (Campionat de şah, volei).

6. Evenimente reprezentative : Ziua Liceului ( 10 mai ), Ziua Porților Deschise , Ultimul clopoțel ( iunie).

7. Dotări: Sală de Festivități, bibliotecă (37 287 de volume), laboratoare de chimie, fizică, biologie, 3 cabinete de informatică, clase dotate cu calculator si proiector, sală de sport, teren de fotbal și de baschet, cabinet medical,cabinet şcolar de asistenţă psihopedagogică,cabinet de logopedie, cămin de fete, cantină.

8. Resurse umane:1539 de elevi,93 de cadre didactice, 11 personal didactic auxiliar, 22 personal nedidactic

9. Şcoala a obţinut: Certificatul eTwinning Label  acordat pentru proiectul ,,Education starts with environment awareness; Certificatul ,,ȘCOALĂ EUROPEANĂ” 4 iunie 2019; Certificatul european- Entreprenorial Skills Pass -ESP, certificat recunoscut de CSR Europe.

De aceea, sub privirile ocrotitoare ale celei care i-a oferit onoarea numelui său nobil, Cetatea Regală își așteaptă mezinii!

Director, prof. Lucia Ionescu

pnlvolonanupuslbogdan-nica-pnlromsilva COREP 07 SRL - Firma de constructiigristotermo-ploiestispalatoria-haroldparc industrialeko-angajeazaekond-angajeazasponsor