logo
RNTV Live

9 milioane de euro de la județ pentru centura orașului Mizil

traseu-varianta-Mizil
Ștefan Petre

Ședința CJ Prahova de vineri a cuprins pe ordinea de zi proiectul de hotărâre pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici, a devizului general actualizat și a cheltuielilor finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții „Variantă ocolitoare Mizil”.

Telegrama.ro notează detaliile acestei hotărâri de CJ

Devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 360/31.10.2022, acesta nefiind elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2708 din 18 octombrie 2022 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1333/2021, anexele 2.1 si 2.2 (a-d), cu modificările și completările ulterioare, pentru parcurgerea etapei de precontractare a contractului de finanțare este necesară transmiterea documentelor în forma solicitată de finanțator. Se impune astfel adoptarea unei hotărâri de actualizare a documentelor care fac parte din anexă în regim extraordinar”, explică referatul de aprobare atașat proiectului.

Realizarea obiectivului va permite devierea traficului de mare tonaj, îmbunătățirea conectivității rutiere în zona urbană funcțională și extinderea intravilanului localității.

Cifrele proiectului

Devizul General elaborat este actualizat de către proiectant la valoarea de 113.420.983,57 lei cu TVA, din care C+M 100.040.752,72 lei cu TVA, ca urmare a modificării valorilor în sensul creșterii acestora raportate la variațiile de preț ale IMC, indici statistici ai INS și legislația în vigoare, mai arată sursa citată.

Potrivit proiectului, “se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local al județului Prahova cu suma de 44.198.476,70 lei cu TVA reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local.”

Traseul propus va avea o lungime 7,466 km, lățime parte carosabilă de 7,00 m, intersecții cu drumurile DN1B, DJ 102 K, DJ 100 H și două poduri – la km 4+100 peste râul Tohănenca și km 5+700 peste râul Ghighiu. Intersecția propusă cu DN1B va fi de tip sens giratoriu, iar traseul se va desfășura preponderent în zona drumului de exploatare existent, pe zone neconstruite.

Obiectivul general al investiției “Variantă Ocolitoare Mizil” îl constituie preluarea fluxurilor majore care tranzitează orașul Mizil, în scopul fluidizării traficului urban prin reducerea timpului de transport, diminuarea blocajelor rutiere, devierea traficului greu din centru și traversarea orașului, în condiții de siguranță a circulației. Oportunitatea, necesitatea și urgența realizării unei investiții în infrastructura rutieră de interes județean este dată de încărcarea excesivă a structurii rutiere existente, care sufocă traficul din orașul Mizil, arată documentația anexată proiectului.

Mai multe știri pe republikanews.ro.

Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.

COREP 07 SRL - Firma de constructiigristotermo-ploiestiromsilvaspalatoria-haroldrompetromparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor