Zilierii din Prahova, în atenţia Inspectoratului Teritorial de Muncă

sursă foto Ziarul de Vrancea

Zilierii din Prahova, în atenţia Inspectoratului Teritorial de Muncă

În perioada 07 – 11.10.2019, Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat  campania naţională privind respectarea de către beneficiari sau împuterniciţi ai acestora a prevederilor Legii nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 aprobate prin Ordinul nr. 831/600/2015.

Obiectivele campaniei

Obiectivele campaniei au fost verificarea respectării prevederilor legale privind:

 • Înfiinţarea Registrului de evidenţă a zilierilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la lege şi păstrarea acestuia la sediul beneficiarului şi/sau la punctele de lucru, după caz;
 • Completarea zilnică a Registrului de evidenţă a zilierilor, înainte de începerea activităţii, conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2 la lege;
 • Înregistrarea în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, a tuturor zilierilor cu care beneficiarul are raporturi de muncă în baza legii;
 • Înaintarea lunară, în termenul legal, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul beneficiarul, a unui extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă;
 • Durata activităţii ocazionale prestate de zilier;
 • Durata zilnică maximă de executare a activităţii unui zilier, inclusiv pentru lucrătorii minori care au capacitate de muncă;
 • Perioada maximă de timp, pe durata unui an calendaristic, în care un zilier poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar;
 • Interdicţia de a angaja zilieri care să desfăşoare activitatea în beneficiul unui terţ, cu excepţia activităţilor pentru care beneficiarul sau un împuternicit al acestuia are încheiate contracte de prestări servicii cu terţii, prestări servicii pentru care pot fi utilizaţi zilieri conform prevederilor art. 13 din lege;
 • Plata zilierului, conform dispoziţiilor art. 5 alin. 2 lit. e din Legea nr. 52/2011;
 • Prestarea de activităţi cu caracter ocazional de către zilieri numai în domeniile prevăzute la art. 13 din lege.

Verificări

Inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii de Muncă şi Biroului Control Muncă Nedeclarată au efectuat verificări la un număr de 24 beneficiari şi au constatat următoarele deficienţe:

 • Nu erau respectate prevederile legale cu privire la durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată în temeiul art. 4 din Legea nr. 52/2011.
 • Registrul de evidenţă a zilierilor nu era completat conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2 la lege;

Pe parcursul derulării controlului, beneficiarii au fost îndrumaţi de către inspectorii de muncă cu privire la modul în care trebuie să se deruleze raporturile de muncă cu zilieri, iar pentru neconformităţile constatate au fost dispuse un număr de 6 măsuri de remediere, urmând ca beneficiarii să înştiinţeze în scris Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova cu privire la modul de implementare a acestora.

comunicat ITM Prahova

sponsor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here