Universitatea Petrol Gaze Ploiești anunţă începerea sesiunii de toamnă de admitere în facultate. Calendar

persoane evacuate UPG
Profesorul de la UPG care cerea bani studenţilor a fost pus sub control judiciar
app

Universitatea Petrol Gaze Ploiești anunţă începerea sesiunii de toamnă de admitere în facultate. Calendar

Atenţie! începe sesiunea de toamnă de admitere în facultate. Înscrierile înce de miercuri

Calendar:

-Înscrierea candidaţilor 4-9 sept.

-Susținerea probei de aptitudini pentru candidaţii la Facultatea de Litere şi Ştiinţe – domeniul Ştiinţe ale Educaţiei. 4-9 sept.

-Susținerea testului de competență lingvistică pentru candidații înscriși la programul cu predare în limba engleză la Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie 10 sept.

-Afişarea primului set de liste cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă), admişi pe locuri cu taxă şi candidaţi în aşteptare. 10 sept.

– între 11-12 septembrie: Depunerea în original a Diplomei de Bacalaureat sau a Adeverinţei de promovare a examenului naţional de bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia 2019) de către toţi candidaţii admişi.
– Candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă)
– Depunerea opţiunii pentru o singură specializare de către candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă) la mai multe specializări.
– Încheierea contractelor de studii pentru candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă). Candidaţii admişi pe locurile cu taxă

– Achitarea ratei I a taxei de studii de către candidaţii admişi pe locurile cu taxă (la unul sau mai multe domenii).

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă:

–  Afişarea celui de-al II-lea set de liste cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă), admişi pe locuri cu taxă şi candidaţi respinși 12 septembrie –

–   Eliberarea dosarelor candidaţilor retraşi sau respinşi, 13 septembrie
– Actualizarea bazei de date după excluderea candidaţilor care s-au retras.

Menţiuni importante

Atenţie! Candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget care nu depun în original Diploma de Bacalaureat sau Adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia 2019) sunt excluşi de pe liste.

Locurile rămase libere vor fi ocupate în ordinea mediilor de admitere de candidaţii înscrişi la specializarea respectivă care au bifat opţiunea fără taxă sau de candidaţii care au bifat opţiunea cu taxă şi fără taxă şi care au fost admişi pe locuri cu taxă, numai dacă şi-au achitat prima rată a taxei de studii şi au încheiat contractul de studii,
urmând ca ulterior rata de studii să le fie restituită şi contractul de studii refăcut.

Candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă), care au depus în original Diploma de Bacalaureat sau Adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia 2019) dar nu au optat pentru una dintre specializările la care au fost admişi, vor fi repartizaţi de către Comisia de admitere. În alegerea specializării, Comisia de admitere va ţine cont de ordinea preferinţelor candidatului, exprimată în fişa de înscriere. Candidaţii admişi pe locuri cu taxă (care au bifat opţiunea cu taxă sau opţiunea cu taxă şi fără taxă) care nu achită rata I a taxei de studii şi nu încheie contractele de studii sunt excluşi de pe liste.
În urma analizei rezultatelor cuprinse în ultimul set de liste al sesiunii de admitere, Consiliul de Administraţie al UPG poate hotărî redistribuirea locurilor rămase libere candidaţilor respinşi, aflaţi pe acest set de liste. În acest caz, hotărârea este afişată pe site-ul UPG şi la avizierele destinate Admiterii 2019 de la sediul UPG, iar programul desfăşurării concursului de admitere se adaptează corespunzător.

Afişarea rezultatelor: la sediul UPG şi pe site – ul UPG la secțiunea Admitere 2019.

 

sponsor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here