Toți angajații și foștii angajați trebuie să știe acest lucru! Au acces online!

inspectorii ITM Prahova
controale

Toți angajații și foștii angajați trebuie să știe acest lucru! Au acces online!

Inspecția Muncii vă informează despre faptul că Guvernul a aprobat procedura de acces online a angajaților și a foștilor angajați la datele din registrul general de evidență a salariaților (REGES), modalitatea de generare și descărcare a extrasului, precum și condițiile în care se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate, această posibilitate fiind creată prin modificările aduse Codului Muncii de Legea nr. 144/2022.

Toți angajații și foștii angajați au acces online la datele din registrul general de evidență a salariaților (REGES)

cel mai verde complex reziential

Prin procedura introdusă de actul normativ adoptat, salariații sau foștii salariați își vor putea accesa online datele din REGES. Este vorba despre cele referitoare la activitatea prestată la diferiți angajatori, în baza unui contract individual de muncă. Dreptul de acces al acestora este limitat la vizualizarea, descărcarea și tipărirea acestor date, precum și generarea și descărcarea unui extras din registru, cu care să poată dovedi perioadele lucrate, respectiv vechimea în muncă și specialitate, împreună cu alte documente existente în dosarul personal al fiecăruia.

Alte măsuri

Alte măsuri reglementate de hotărârea de Guvern se referă la:

  • stabilirea condițiilor în care pot fi accesate datele din registru, prin obținerea numelui de utilizator și parolei, fie personal, la sediul inspectoratului teritorial de muncă, fie prin e-mail, în situația în care aceștia dețin semnătură electronică calificată;
  • completarea registrului general de evidență a salariaților cu elemente noi referitoare la nivelul și specialitatea studiilor absolvite;
  • reglementarea condițiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate, respectiv prin asumare de către angajator și certificare prin semnătură, pe baza documentelor justificative din dosarul de personal al salariatului, a documentelor contabile și altor documente aflate în arhiva societății.

Aceste reglementări vor intra în vigoare la 31 decembrie 2024. Atunci va intra în exploatare și sistemul informatic aferent REGES, conform Planului Național de Redresare și Reziliență.

Până la data la care sistemul informatic va fi funcțional și pentru a facilita accesul salariaților și al foștilor salariați la datele lor din registru, inspectoratele teritoriale de muncă au obligația să elibereze acestora, la solicitarea scrisă, un extras care să reflecte activitatea prestată în baza unui contract individual de muncă.

Digitalizarea Inspecției Muncii vizează crearea unui sistem informatic suplu, prin simplificarea procedurilor de acces și utilizarea semnăturii electronice, care va facilita activitatea de control pe care o desfășoară instituția și va asigura creșterea eficienței actului de control.

REGES-ONLINE

Noul sistemul informatic REGES-ONLINE va asigura accesul autorităților și instituțiilor publice la înregistrarea datelor în interfața de programare a aplicațiilor (API). Totodată, sistemul centralizat, complet on-line, va putea fi accesat de angajatori și salariați. Aceștia din urmă pot să obțină informații despre propriul contract de muncă. De asemenea, pot să verifice informațiile încărcate de angajator. Pot și să semnaleze eventualele erori.

În prezent se lucrează la crearea unei arhitecturi a sistemului informatic, net superioare celei existente. Acesta va răspunde nevoilor tuturor celor interesați în valorificarea informațiilor cuprinse în această bază de date: salariați, foști salariați și angajatori – autorități sau instituții publice.

Noul sistem informatic REGES este prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență. Inspecția Muncii este beneficiar al finanțării Investiției 6 – Digitalizarea în domeniul muncii și protecției sociale, aferente componentei C7 – Transformare digitală.î

Mai multe știri pe republikanews.ro

Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.

comunicat de presă

hidro
tymbark

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here