Câmpina: Acordarea stimulentului educațional sub formă de “Tichete Sociale Pentru Grădiniță”

sursă foto Gradinita Princess care babz

Tichetul social pentru grădiniță reprezintă o masură de stimulare a participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate și este în valoare de 100 lei lunar, începând cu luna ianuarie 2021.

 Stimulentul educațional se acordă numai pentru copiii înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, dupa cum urmeaza:

1) stimulentul educațional se acordă din oficiu copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat;

2) prin excepție, stimulentul educațional se acordă (la cerere) și copiilor aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei, pe baza de cerere.

Nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei este in prezent de 530 lei net pe membru de familie.

DOCUMENTE NECESARE:

 1. Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, întocmite de reprezentantul legal al copilului
 2. Livretul de familie (în original şi copie xerox). În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este evidenţiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, următoarele documente:
  a. cartile de identitate ale parintilor copilului sau ale reperezentatnului

legal (original+copie xerox);
b. certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate (original+copie xerox);
c. certificatul de căsătorie (original+copie xerox);
d. hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii (original+copie xerox)- dupa caz;
e. hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii (original+copie xerox)- dupa caz;
f. dispoziţia conducătorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii (original+copie xerox)- dupa caz;
g. hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută (original+copie xerox)- dupa caz;
h. hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor (original+copie xerox)- dupa caz;
i. hotărâre judecătorească de stabilire a domiciliului copilului în cazul părinţilor divorţaţi ori despărţiţi în fapt (original+copie xerox)- dupa caz;
j.  alte acte doveditoare privind componenţa familiei:

 • acte doveditoare privind veniturile familiei (adeverință de venit, cupon pensie etc.) aferente lunii anterioare depunerii cererii (original);
  • dovada înscrierii copilului la grădiniţă (original).
  • Adeverinta teren agricol(Primarie)
  • Certificat fiscal (Directia Economica)

k. hotărârea judecătorească de delegare a autorității parintesti pe durata in care parintele/ parintii sau tutorele este plecat la munca in strainatate.

Mai multe infotmaţii în link-ul următor:

Anunț – Acordarea stimulentului educațional sub formă de “Tichete Sociale Pentru Grădiniță”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here