“Şcoala Reciclării”-proiect de mediu cu premii pentru unităţile de învăţământ din Ploieşti

Primăria Municipiului Ploiești  a lansat concursul  interșcolar „Școala Reciclării – prezent și viitor verde”. Elevii vor primi în cadrul acestui proiect informaţii despre colectarea selectivă a deşeurilor, transportul și valorificarea deșeurilor, respectiv depozitarea finală. Iniţiativa nu este la prima manifestare, ci a început în 2014. De atunci, s-au implicat mai mult de 100 cadre didactice din 35 unități de învățământ (inclusiv Școala Specială nr. 2 și Palatul Copiilor), iar informațiile au ajuns la peste 10.000 elevi școlarizați în respectivele unități de învățământ. Cantitatea de deșeuri colectată selectiv a fost de 78 tone. Înscrierea şcolilor se face până pe 20 martie 2017 prin completarea formularului de înscriere și transmiterea acestuia în atenția  Regiei  Autonome de Servicii Publice (RASP) Ploiești (fax. 0244513670 sau e-mail: [email protected]). După înscriere, proiectul se va desfăşura pânpă pe 1 iunie. Şcolile participante vor fi dotate cu saci/recipienţi de precolectare pentru următoarele tipuri de deşeuri: hârtie/carton, mase plastice/metal, sticlă, deșeuri de echipamente electrice și electronice și ulei alimentar uzat. Deşeurile vor fi colectate selectiv în saci/recipienţii puşi la dispoziţie de operatorul de salubritate pe culori în funcţie de fracţiile colectate separat, fără a fi amestecate cu deşeurile menajere. Predarea deşeurilor se face săptămânal sau şi mai des, dacă este nevoie, doar după cântărire, fiind emis de catre operatorul de salubritate ROSAL un bon în care va fi înscrisă cantitatea predată. Premiile sunt acordate pe baza criteriului cantităţii de deşeuri colectată la fiecare şcoală raportată la numărul de elevi ai acesteia. Premiile acordate câştigătorilor se vor decerna cu ocazia acţiunilor desfăşurate de Ziua Mondială a Mediului, pe 5 iunie: Premiul I, Premiul II si Premiul III se acordă primelor trei unități de învățământ care au cea mai mare cantitate de deșeuri colectată selectiv pe cap de elev, în ordine descrescatoare. Mențiunea DEEE și Mențiunea UAU se acordă unităților de învățământ care au colectat cea mai mare cantitate de deșeuri de echipamente electrice și electronice, respectiv ulei alimentar uzat.

Lista unităților de învățământ participante va fi publicată pe www.rasp.ro  si www.ploiesti.ro. Cele mai harnice unități de învățământ vor beneficia de premii la finalizarea concursului. Mai multe informații pot fi solicitate Biroului Protecția Mediului din cadrul RASP Ploiești (tel: 0244-541071 int. 114, fax: 0244-513670, mail: [email protected]).

tymbark

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here