Reguli noi pentru acordarea locuinţelor ANL la Sinaia

petrecere-ploiest-1-decembrie

Consiliul Local Sinaia a aprobat modificarea criteriilor de bază pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii construite prin ANL. Lista de priorităţi se stabileşte în fiecare an, iar solicitanţii înscrişi în aceasta pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

Criteriile de acces la locuință

  • Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.
  • Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia-trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea Sinaia.
  • Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în localitatea Sinaia.
  • Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

Tinerilor care îndeplinesc aceste criterii de acces la locuință li se vor aplica  criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate. În prezent, în carierul Platou Izvor sunt în construcție 3 blocuri ANL, în care vor fi disponibile 69 de unități locative. Termenul de finalizare al lucrărilor este la sfârșitul acestui an.

 

lafesta

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here