Proiectul „Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”

app

“Proiect cofinanţat din  Fondul de Coeziune, prin Programul OperaţionalInfrastructură Mare 2014-2020”

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Proiectul „Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova

 4424/UIP/999/22.07.2020

 ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 SOCIETATEA HIDRO PRAHOVA S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: «REABILITARE ȘI EXTINDERE STAȚII DE EPURARE APĂ UZATĂ ÎN ORAȘELE SINAIA, BREAZA – STAȚII DE TRATARE APĂ POTABILĂ ÎN ORAȘELE COMARNIC ȘI SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA – CL1 FAZAT LOT 2 – REABILITAREA ȘI EXTINDEREA STAȚIEI DE EPURARE APĂ UZATĂ ÎN ORAȘUL SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA – CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE DE GESTIUNE NR. 116/09.07.2009 ȘI CONTRACTELOR DE FINANȚARE NR. 121443/20.05.2011 ȘI NR.8/06.12.2016», propus a fi amplasat în SINAIA, strada VALEA LARGĂ nr. F.N..

  1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306 , în zilele de luni-vineri, între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro.
  2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova.

Comentariile/Observatiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

sponsor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here