Programul de lucru cu publicul și programarea online pentru compartimentele instanţei

sursă foto Ziarul Prahova
app

Programul de lucru cu publicul și programarea online pentru compartimentele instanţei

 

 1. Începând cu data de 20 iulie 2020, programul de lucru cu publicul al compartimentelor instanței se va desfășura astfel:
  1. Arhivă curentă, Registratură, Depunere cereri de chemare în judecată: zilnic între

orele 09.00 — 13.00

 1. Arhivă veche: Luni, Miercuri și Vineri îintre orele 00 — 13.00
 2. Biroul de Informare și Relatii Publice: Luni între orele 00 — 19.00; Marți Vineri între orele 09.00 — 16.00
 3. Biroul Persoane Juridice: Luni, Miercuri și Joi între orele 30 — 12.30.
 4. Ridicare recipise CEC și eliberare acte judiciare: Marți și Joi intre orele 1 00 — 1 2.00
 1. Pentru compartimentele Arhivă Curentă și Registratură (inclusiv depuneri cereri de chemare în judecată) accesul publicului se va efectua în baza unei  PROGRAMĂRI ONLI N E etectuate la adresa web lattns:/ irnralit» ro/prograniari/, link-ul fiind disponibil pe portalul Judecătoriei Ploiești, la adresa http://portal.just.ro/281/.

Vor fi disponibile următoarele categorii de programări

 1. Consultare dosare avocați, consilieri, experți, executori
 2. Consultare dosare justițiabili
 3. Depunere acte avocați, consilieri, experț i, executori
 4. Depunere acte justițiabili
 5. Înregistrare cereri de chemare în judecată avocați, consilieri, experți, executori
 6. Înregistrare cereri de chemare în judecată justițiabili

Prioritatea avocaților, consilierilor juridici, experților și executorilor se realizează prin existența categoriilor de programări dedicate exclusiv acestora.

În cazuri excepționale, în care justițiabilii nu au acces la internet, aceştia vor putea apela. pentru o perioadă tranzitorie, la numărul 0786381229, pentru efectuarea programărilor la oricare dintre categoriile arătate, numărul fiind disponibil în intervalul orar 09.00 11.00. Celelalte numere de telefon mobil puse la dispoziție pentru programări în baza Deciziei nr. 24/2020 a Preşedintelui instanței vor fi scoase din uz.

 1. Accesul la compartimentele Arhiva Veche, Persoane Juridice și Biroul dc lnformare și Relații Publice se poate face, în interiorul programului de lucru arătat, fără o programare prealabilă, cu informarea personalului din cadrul compartimentului, prin intermediul personalului de pază.
 2. Pentru a veni în sprijinul justi|iabililor care nu au acces la mijloacele de comunicare electronică și a evita o supraaglomerare la compartimentele Arhiva, Registratură și Biroul de Rela)ii și lnformații Publice, se păstrează cutia poştală special destinată pentru depunerea corespondenței/înscrisurilor de către justițiabili, pozi|ionată la intrarea în instituție. sub paza personalului din cadrul lnspectoratului Județean de Jandarmi Prahova. Personalul din compartimentul Registratură va prelua înscrisurile depuse în cutie la un interval de 60 de minute, între orele 8.00 și 15.00.
 1. Cererile adresate instanței pentru eliberarea certifieatelor, a copiilor de pe înscrisuri și pentru restituirea înscrisurilor originale se vor depune, în principal, prin mijloace de comunicare electronică sau prin poștâ, în condiții care să asigure verificarea identității solicitantului, cu recomandarea de a solicita comunicarea documentelor prin poștă ori în format

În cazuri excepționale, în care nu pot fi aplicate dispozițiile anterioare, pentru ridicarea eertificatelor de grefd și a hotărârilor legalizate solicitate în prealabil, justițiabilii se vor adresa personalului de pază de la intrarea în instituție.

Vezi şi https://republikanews.ro/alerta-la-sju-ploiesti-nu-mai-sunt-locuri-pentru-bolnavi-doi-pacienti-cu-cu-covid-19-trimisi-la-targoviste/?fbclid=IwAR1RTgM8efR4EkNPfNBofPdQgbmtTOghi7CmraiNuiLDENVK9x2Em65bFb4

Pentru mai multe ştiri, vizitaţi site-ul republikanews.ro

sponsor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here