Programul de lucru cu publicul al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, adaptat

Alegerile parlamentare, supravegheate prin sistem informatic de monitorizare a prezenţei la vot
Alegerile parlamentare, supravegheate prin sistem informatic de monitorizare a prezenţei la vot
angajare

Programul de lucru cu publicul al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, adaptat

Primăria municipiului Ploiești, prin Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, aduce la cunoștința cetățenilor că a adaptat programul de lucru cu publicul,  în scopul asigurării cadrului necesar desfășurării în condiții optime a procesului electoral privind alegerile pentru Președintele României din anul 2019, astfel încât să rezolve, operativ, solicitările privind eliberarea documentelor de identitate și de stare civilă, în perioada premergătoare turului de scrutin, după cum urmează:

 

SERVICIUL STARE CIVILĂ

 

23 noiembrie 2019: 

  • 900-1600

– eliberarea certificatelor de stare civilă duplicate, necesare întocmirii actelor de identitate .

  • 900-1200

   – înregistrări decese;

– oficiere căsătorii, conform programărilor efectuate.

 

24 noiembrie 2019:

  • 900-1300
  • eliberarea certificatelor de stare civilă duplicate, necesare întocmirii actelor de identitate;
  • oficiere căsătorii, conform programărilor efectuate.

 

SERVICIUL EVIDENŢĂ INFORMATIZATĂ A PERSOANELOR

  • 23 noiembrie 2019    –  800-1600                  

 

  • 24 noiembrie 2019 – 700-2100

Pentru eliberarea unui nou act de identitate (carte de identitate sau carte de identitate provizorie), ca urmare a expirării termenului de valabilitate, pierderii, furtului, deteriorării sau distrugerii actului de identitate, cartea de identitate se întocmește și se eliberează pe baza cererii scrise a persoanei și a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui, datei de naștere, statutului civil, cetățeniei române și a domiciliului.

În cazurile în care  nu pot fi prezentate anumite documente, respectiv certificate de stare civilă sau dovezi cu privire la domiciliu, se va elibera carte de identitate provizorie, situație în care se vor depune și trei fotografii de ¾ cm.

Pentru persoanele netransportabile sau internate în unități sanitare ori de ocrotire socială – stare dovedită pe bază de adeverință medicală eliberată de medicul de familie – Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești organizează activități de preluare a imaginii (cameră mobilă) și de primire a documentelor necesare eliberării actului de identitate, atât în Ploiești, cât și în comunele arondate, în funcție de solicitări și conform programărilor.

Pentru documentele depuse în săptămâna 18-24 noiembrie 2019, actele de identitate vor fi eliberate în zilele de 22, 23 și 24 noiembrie 2019

Vor fi soluționate cu celeritate cererile persoanelor care nu posedă act de  identitate sau acesta are termenul de valabilitate expirat, astfel încât să își poată exercita dreptul la vot.

  

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE

hidro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here