logo
RNTV Live

Penitenciarul Ploieşti pune la dispoziţie forţă de muncă specială necalificată. Condiții

Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul – Nou caută persoane care vor la închisoare
Erika Stoica

Penitenciarul Ploieşti pune la dispoziţie forţă de muncă specială necalificată. Condiții

Penitenciarul Ploieşti pune la dispoziţie persoanelor interesante forţă de muncă specială necalificată (persoane private de libertate), pe perioade de timp determinate (1 – 12 luni) cu un număr variabil de persoane, cu posibilitatea de prelungire în funcţie de nevoile solicitate  și oferă posibilitatea încheierii unor contracte de prestări servicii, având ca obiect  folosirea la muncă a deținuților custodiați:

            Avantajele încheierii unui contract cu Penitenciarul Ploiești sunt următoarele:

 • Asigurarea unui număr constant de persoane private de libertate pe toată durată derulării contractului atât în interiorul penitenciarului cât şi în exteriorul acestuia.
 • Negocierea tarifelor în funcţie de complexitatea lucrărilor efectuate;
 • Folosirea deţinuţilor la muncă nu implică încheierea unui contract de muncă cu aceştia ci încheierea unui contract de prestări servicii între societate şi penitenciar;
 • Scutirea de la plata obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, fond de şomaj,etc.;
 • Oprirea procesului de producţie, la solicitarea beneficiarului forţei de muncă speciale, pe anumite perioade de timp, din cauze obiective, fără ca acest lucru să atragă cheltuieli suplimentare din partea societăţii beneficiare;
 • Siguranţa asupra materiilor prime, materialelor, uneltelor şi utilajelor folosite în procesul tehnologic, nexistând riscul sustragerii acestora;
 • Paza persoanelor private de libertate şi hrana acestora sunt asigurate de către penitenciar;
 • Supravegherea şi coordonarea lucrărilor sunt asigurate de către personalul penitenciarului în colaborare cu reprezentanţii societăţii angajatoare;

 Deținuții pot presta lucrări în domeniul construcţiilor civile şi industriale, rutiere şi feroviare, agricultură (prăşit manual, irigat, recoltat),gospodărire comunală (curăţat parcuri şi spaţii verzi, amenajat şi curăţat străzi),ambalat confecţii textile,producție ambalaje carton/mase plastice cât și activităţi auxiliare muncii necalificate (recuperarea deşeurilor şi reciclarea acestora, lucrări de curăţenie, manipulat materiale, etc.)  

Documentele necesare încheierii  contractelor de prestări servicii pentru persoanele juridice sunt:

 • copie a certificatului de înregistrare şi a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul teritorial. Ambele documente trebuie să fie semnate pe fiecare pagină de către reprezentantul beneficiarului pentru conformitate cu originalul;
 • declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • dovada bonităţii financiare certificată prin ultimul bilanț contabil sau achitarea unui avans lunar în procent de 40% din valoarea lunară a prestației de servicii cu regularizarea acestuia lunară, avans ce va fi folosit pentru plata veniturilor din prestări servicii ale persoanelor private de libertate;
 • declaraţie autentificată la notar, pe proprie răspundere, că nu are obligații de plată restante către unități subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor;
 • solicitarea din partea beneficiarului pentru încheierea unui contract de prestări servicii;
 • solicitarea din partea beneficiarului trebuie să cuprindă următoarele informații: a) datele beneficiarului; b) număr persoane private de libertate; c) perioada desfășurării contractului; d) activitatea detaliată ce urmează să fie desfășurată de către deținuți; e) locația unde se va desfășura activitatea; f) programul de lucru; g) persoana de contact; h) adresa de email și numărul  de telefon;

Informaţii suplimentare privind condiţiile de încheiere a contractelor de prestări servicii se pot obţine la sediul Penitenciarului Ploieşti, str. Rudului nr. 49 Ploieşti, judeţul Prahova sau la telefon: 0244/526.834 sau 0244/526.325, int. 114 sau int. 173 sau prin email la:pploiesti@anp.gov.ro.

Mai multe știri pe republikanews.ro

Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.

COREP 07 SRL - Firma de constructiitermo-ploiestiromsilvaspalatoria-haroldrompetromcoralparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor