Paşi pentru creșterea eficienței energetice a Sistemului de Iluminat Public  din Municipiul Ploiești

sursă foto Punctul
omv

Proiectul “Eficientizare consumuri energetice în municipiul Ploiesti – sistem iluminat public traseu tramvai 102 (str. Găgeni – Șoseaua Nordului-Șoseaua Vestului-str. Libertății (Gara de Vest)” se concretizează

Paşi pentru creșterea eficienței energetice a Sistemului de Iluminat Public  din Municipiul Ploiești

Se fac paşi importanţi pentru creșterea eficienței energetice a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Ploiești. În acest sens, reprezentanţii primăriei anunță faptul că, în prezent, se află în etapă de precontractare, Proiectul “Eficientizare consumuri energetice în municipiul Ploiesti – sistem iluminat public traseu tramvai 102 (str. Găgeni – Șoseaua Nordului-Șoseaua Vestului-str. Libertății (Gara de Vest)”

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a Sistemului de Iluminat Public (SIP) din Municipiul Ploiești – etapa I: traseul tramvaiului 102. Pentru atingerea acestui obiectiv general, beneficiarul va avea în vedere îndeplinirea a 4 obiective specifice (OS1 – OS4), care se vor realiza prin implementarea următorului pachet de masuri:

– Modernizarea iluminatului public aferent căilor de circulație ale liniei de tramvai 102 prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu vapori de sodiu în corpuri de iluminat LED, performante, având integrate capabilități de conectivitate și comunicare. Se va vor avea în vedere și rezolvarea situațiilor de conflict rutier – din punct de vedere luminos (intersecții, treceri de pietoni, sensuri giratorii, etc) astfel încât să se respecte valorile prevăzute de standardul SREN 13201. Noul sistem de iluminat va respecta prevederile SR EN 13201:2016;

 – Înlocuirea copurilor de iluminat în stațiile de așteptare pentru călători prin soluții bazate pe LED;

 – Implementarea unui sistem de telegestiune a iluminatului bazat pe Open Source Data, cu furnizare de API și facilități de optimizare a consumului energetic, prin care să se monitorizeze și să se controleze individual și pe grupuri funcționarea punctelor luminoase precum și a cutiilor electrice ce deservesc instalația;

 – Montarea de panouri fotovoltaice ce vor deservi corpurile de iluminat din stațiile de așteptare pentru calatori;

 – Re-întregirea și extinderea sistemului de iluminat cu tehnologie LED și montarea de stâlpi noi, pentru acoperirea zonelor fără iluminat public, în special a căilor de circulație pietonală, conform SR EN 13201:2016.

Totodată, printre obiectivele specifice ale proiectului se regăsesc: scăderea consumului de energie al SIP, scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabilă, asigurarea conformității SIP cu prevederile legale, în special prevederile SR EN 13201:2016, precum și scăderea cheltuielilor publice cu operarea SIP.

De menționat că, proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3.1 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat Public.

Valoare totală a proiectului este de 16.472.870,31 lei (cu T.V.A.)

comunicat presă Primăria Ploieşti

Foto cu caracter ilustrativ

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here