Muzeul de Istorie propune metode alternative de învăţare

Pentru susţinerea unor metode alternative de învăţare/cunoaştere şi educare/dezvoltare, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi secţiile sale din Ploieşti şi judeţ propun unităţilor de învăţământ următoarele teme/moduli, în vederea încheierii de parteneriate educaţionale, care se pot desfăşura, cu respectarea măsurilor în vigoare pentru limitarea răspândirii COVID-19, în spaţiile muzeale, la sediile unităţilor de învăţământ sau on-line:

În Ploieşti:

·  Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova,

str. Toma Caragiu, nr.10, tel.0244/514 437; 0244/522 656; 0745 366 219

I. Istorie locală şi naţională

– Începuturile istoriei: izvoare scrise şi nescrise

– Traian și Decebal

– Figuri de domnitori care au marcat istoria românilor

(Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara,Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul)

– Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Principatelor Unite

– Tripla semnificație a zilei de 9 mai

(Ziua Independenței de stat a României, Ziua Europei, Ziua Victoriei)

– Marea Unire – 1 decembrie 1918

– Regii României

– Ploieștiul de altădată

– Castele, palate și conace românești

– Monumente de for public şi de arhitectură ale oraşului Ploieşti:

Statuia Libertăţii, Monumentul Vânătorilor

– Organizarea armatei române în Marele Război

– Eroi prahoveni ai Războiului de Întregire Naţională:

arh. Alexandru Zagoriţ, medic Gh. D. Popescu, căpitan Ştefan Curculescu.

– Introducere în numismatică

·  Numismatica, știință auxiliară a istoriei

·  Moneda, simbol al suveranității unui stat

·  Istoria monedei naționale a României

– Artă şi tehnică

·  De la opaiţ la becul electric

–    Costumul tradiţional românesc

–    Primul muzeu al Prahovei

–    Revoluţia română din decembrie 1989

–    100 de ani de la Mica Antantă

–    Primul mare arheolog prahovean – Grigore Tocilescu şi arheologia romantică

–    De la pana de scris la instrumentele moderne

II. Tradiţii şi obiceiuri la români

–   Tradiții de iarnă la români

·  Pledoarie pentru colind

–   Sărbători de început de primăvară

·  „Doamne ajută cui sărută (Dragobete) Și priește cui iubește!”

– Mărțișorul, vestitorul primăverii

–   Tradiții și obiceiuri de Paște

·  Sărbătoarea Floriilor

·  Sfântul Paște – Învierea

·  Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”,

str. Nicolae Simache, nr.1, tel. 0244/542861

I. Povestea timpului – începuturile orologeriei

– De la cadranul solar la ceasul mecanic – lecţie tematică

– Cadranul solar – strămoşul ceasornicelor – prezentare PowerPoint şi atelier practic

– Nisiparniţa, din antichitate până în zilele noastre – prezentare PowerPoint şi atelier practic

II. Ceasuri germane din zona munţii Pădurea Neagră

– Istoria ceasurilor din Pădurea Neagră – lecţie tematică

– Ceasurile din Pădurea Neagră din patrimoniul muzeului

– Inspiraţie şi culoare – atelier practic

III. Ceasuri de personalităţi istorice

– Personalităţi ale Unirii din 1859 – prezentare PowerPoint

– Ceasurile Independenţei – prezentare PowerPoint

– Personalităţi ale Marii Uniri – prezentare PowerPoint

IV. Mâini îndemânatice

– Să ne confecţionăm singuri ornamente pentru brad – atelier practic

– Mărţişorul – simbolul primăverii – atelier practic

– Felicitări de Paşti – inspiraţie şi culoare – atelier practic

·  Muzeul „I. L. Caragiale”,

str. Kutuzov, nr.1, tel. 0244/525394

I. Caragiale, omul şi opera

– Caragiale şi Junimea

– Caragiale, iubitor al naturii

– Procesul Caion

II. Incursiune în viaţa şi opera lui Caragiale

– Povestea urmaşilor lui Caragiale

– Caragiale în oglinda timpului

– Minunata lume a copilăriei

·  Muzeul Memorial „Nichita Stănescu”,

str. Nichita Stănescu, nr.1, tel. 0344/100768

I. Lecţii la muzeu

– Acasă la Nini

– Omul Nichita Stănescu

– Copilărie la Nichita

·  Muzeul „Casă de Târgoveţ din secolele al XVIII-lea – al XIX-lea”,

str. Democraţiei, nr.2, tel. 0244/529439

I. Viaţa cotidiană din secolele XVIII-XIX în Prahova

– Incursiune în viaţa târgoveţilor

– Muzeul Hagi Prodan, mărturie a breslelor uitate

II. Tradiţii, obiceiuri şi meşteşuguri populare româneşti

– Descoperim meşteşugurile de altădată

– Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români

– Colinde de iarnă pe prispa lui Hagi Prodan

III. Îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor prin implicarea acestora în activităţi educative în colaborare cu instituţii de cultură locale

– Viaţa de târgoveţ în secolul XVIII

– Crăciunul la români

– Anul agrar

– Paştele tradiţii şi obiceiuri

– Lada de zestre a fetelor – şezătoare

IV. Ploieştii de ieri, Ploieştiul de azi

·  Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”,

str. Nicolae Bălcescu, nr. 15, tel. 0244/522914

I. Paul Constantinescu, necunoscut

– Paul Constantinescu – profesorul

– Paul Constantinescu – muzica de film şi scenă

– Paul Constantinescu – caricaturi, autoportrete, desene

III. Povestea sunetelor

– Poveşti cu urechi – cu instrumente şi despre instrumente …muzicale

– Istoria pianului

– Audiţii muzicale

În judeţ:

·  Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere”

Bucov, tel. 0244/344040

I. Istoria altfel la muzeu – expuneri, prezentări PowerPoint, destinate completării cunoştinţelor elevilor din ciclul primar, gimnazial şi liceal; aplicaţii practice: pictură, desen, decupaje şi jocuri

– Figuri de domnitori care au marcat istoria românilor:

– Ploieștiul de ieri și de azi

– Constantin Stere – viața și activitatea

– Regimul comunist din România

– Popoare de ieri (dacii, romanii, grecii, slavii, turcii, galii)

II. Tradiţii şi obiceiuri la români

– Tradiții de iarnă la români (Sf. Andrei, Sf. Nicolae, Sf. Ignatius, Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza, Sf. Ion)

– Sărbători de primăvară în tradiția populară (Dragobetele, Mărţişorul, Babele, Mucenicii, Alexie – omul lui Dumnezeu, Buna Vestire)

– Povești din lumea florilor

– Sărbătoarea Floriilor și Sfântul Paște

·  Muzeul „Conacul Pană Filipescu”,

Filipeştii de Târg, tel. 0244/389480

I. Gheorghe Grigore Cantacuzino „Nababul” – Istoria celor trei palate lăsate moştenire

– Micul Trianon – Floreşti;

– Palatul Cantacuzino din Buşteni;

– Palatul Cantacuzino din Bucureşti.

II. Şerban Cantacuzino, promotor al oastei şi limbii române

– Oastea Ţării Româneşti în timpul lui Şerban Cantacuzino;

– Asediul Vienei (1683);

– Biblia de la Bucureşti (1688), prima biblie în limba română.

III. Conacul „Pană Filipescu”, monument de arhitectură, patrimoniu cultural

– Repere de arhitectură Cantacuzine şi Brâncovenească;

– Familia Cantacuzino în arta plastică românească;

– Curtea boierească în pragul celor mai importante sărbători creştine

   (ateliere de pictură, activităţi de creaţie).

·  Muzeul „Crama 1777”,

Valea Călugărească, tel. 0244/235470

I. Numele nu stă degeaba pe om

– Povestea numelui pe care îl porţi

II. Florile –zâmbetele pământului

– Povestea florilor

III. Mai e Rai

– Povestea plantelor de leac

IV. 7 – cifra desăvârşirii lumii şi împlinirii vremii

– Povestea zilelor săptămânii

V. Lumea emoţiilor

– Semnele simbol ale artei populare româneşti

VI. Vorbe de duh

– Despre savoarea şi sensul vieţii în înţelepciunea populară românească

·  Muzeul „Casa Domnească”,

Brebu, tel. 0244/357731

I. Relațiile de politică externă ale domnitorului Matei Basarab (1632-1654)

   cu Moldova și Transilvania

– Conflictele armate ale domnitorului Matei Basarab (1632-1654)

   cu Vasile Lupu (1634-1653) – domnitorul Moldovei

– Tratatul de pace dintre Țara Românească și Moldova

– Alianța politico-militară dintre Țara Românească și Transilvania

II. Conflagraţia Primului Război Mondial şi Congresul de Pace de la Paris

– Consiliul de Coroană desfășurat la Castelul Peleș și neutralitatea României

– Decizia intrării României în Primul Război Mondial din anul 1916

   și mutarea temporară a capitalei la Iași

– Discursul Reginei Maria în timpul desfășurării lucrărilor Congresului de Pace

   de la Paris 1918 și înfăptuirea României Mari

III. Domnitorul Constantin Brâncoveanu (1688 – 1714) şi

     consacrarea unui stil artistic de valoare universală

– Crearea „Stilului Brâncovenesc”, cu influențe occidentale și orientale

– Mânăstirea Hurezi, monument arhitectural UNESCO – necropola familiei voievodale

– Palatele de la Mogoșoaia și Potlogi – simboluri aulice ale „Domniei Brâncovenești”.

·  Muzeul Memorial „Cezar Petrescu”,

Buşteni, str. Tudor Vladimirescu, nr.1, tel. 0244/321080

I. Cezar Petrescu – şi timpul său

– De la copilărie la maturitate, destinul unui scriitor

– Cezar Petrescu între cele două războaie mondiale

– Istoria ultimilor ani de viaţă

II. Incursiune în universul literar al lui Cezar Petrescu

– Cezar Petrescu şi eroii săi

– De la dragoste la război, discuţii pe baza romanului de debut „Întunecare”

– „Nepoţii gornistului” – concurs de interpretare a personajelor

III. Publicistica lui Cezar Petrescu

– Prezentarea şi studierea unor articole din „România”

– Cezar Petrescu şi revista „Gândirea”

– Realizarea unor articole pe tema „Acasă la Cezar Petrescu” – concurs literar

·  Muzeul Memorial „Nicolae Iorga”,

Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3, tel. 0244/280861

I. Posteritatea lui Nicolae Iorga

– Nicolae Iorga la Vălenii de Munte

– Un profil de geniu

– Ziarul „Neamul Românesc” la Vălenii de Munte

II. Rolul lui Nicole Iorga în presa românească la început de secol XX

– Ziarul „Neamul românesc”, reper al presei româneşti, sub conducerea lui Nicolae Iorga

– Tipografia „Neamul românesc” de la Vălenii de Munte

– Articolele de fond semnate de Nicolae Iorga, mărturii peste timp.

·  Muzeul de Artă Religioasă „Nicolae Iorga”,

Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1, tel. 0244/280861

I. Din tainele calendarului creştin ortodox român

– Scurt istoric al calendarului creştin ortodox

– Principalele sărbători religioase din calendarul creştin ortodox român

– Povestiri religioase pentru copii

·  Muzeul de Etnografie a Văii Teleajenului,

Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3, tel. 0244/280861

I. Furcile de tors din colecţia Muzeului de Etnografie

– Crestături în lemn

– Ornamentică

– Furcile de tors cu aripi

II. Tradiţia ţesutului covoarelor populare

– Tehnica de ţesut a covoarelor tradiţionale româneşti

– Motivele tradiţionale întâlnite în covoare pentru fiecare regiune a ţării

– Modele de covoare din patrimoniul Muzeului de Etnografie al Văii Teleajenului

III. Fierăritul la Vălenii de Munte

– Metalurgia fierului

– Importanţa meşteşugului

– Atelierul de fierărie

·  Muzeul „Conacul Bellu”

Urlaţi, str. Orzoaia de Sus, nr. 12, tel. 0244/271721

I. Momente de istorie locală

– Şase milenii de istorie locală – Urlaţi

– Istoria, cea mai frumoasă poveste – Constantin Brâncoveanu, domn cu moşie la Urlaţi

– Altfel de şcoală la muzeu – Istoria artei fotografice în România şi Europa, sec. XIX

II. Tradiţii la români

– Tradiţii de iarnă în zona Urlaţiului

– Sărbători Pascale – tradiţii şi obiceiuri

– Târguri din „moşi, strămoşi” pe meleaguri urlăţene

III. Despre vitejia înaintaşilor noştri

– Muzeul – Poartă a trecutului pentru prezent şi viitor

– Eroii noştri locali

– Tabără de creaţie pentru o zi

·  Muzeul „Foişorul Bellu”

Urlaţi, str. Orzoaia de Sus, nr. 12, tel. 0244/271721

I. Aparatul de fotografiat – ochiul magic din trecut spre viitor

– Repere cronologice;

– Formarea imaginii în aparatul de fotografiat;

– Curiozităţi despre aparatul de fotografiat;

– Aparate de fotografiat şi filmat din colecţia muzeului.

II. Ia românească, haina pe care se cos suflete

– Port popular tradiţional din Banat, Oltenia şi Muntenia la sfârşitul secolului XIX;

– Costume din colecţia lui Alexandru Bellu.

III. Pictura pe sticlă – „reuniune” între tehnica apusului şi spiritualitatea răsăritului

– Istoria apariţiei sticlei;

– Pictura pe sticlă;

– Icoana pe sticlă.

Pentru muzeele:

– Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti;

– Muzeul „Ceasului „Nicolae Simache” Ploieşti:

Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:

– 6 lei/elev/modul – la sediul muzeului;

– 8 lei/ modul/atelier – la sediul muzeului;

– 10 lei/elev/modul – la sediul beneficiarului.

Pentru:

– Muzeul „Conacul Pană Filipescu” Filipeştii de Târg

Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:

– 6 lei/elev/modul – la sediul muzeului;

– 6 lei/ modul/atelier – la sediul muzeului;

– 8 lei/elev/modul – la sediul beneficiarului.

Pentru muzeele:

– Muzeul Memorial „Nichita Stănescu” Ploieşti;

– Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” Ploieşti;

– Muzeul „Casă de Târgoveţ din sec. XVIII-XIX” Ploieşti;

– Muzeul „Ion Luca Caragiale” Ploieşti;

– Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere” Bucov;

– Muzeul „Casa Domnească” Brebu;

– Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte;

– Muzeul de Artă Religioasă Vălenii de Munte;

– Muzeul de Etnografie a Văii Teleajenului Vălenii de Munte;

– Muzeul „Conacul Bellu” Urlaţi;

– Muzeul Memorial „Cezar Petrescu” Buşteni;

– Muzeul „Crama 1777” Valea Călugărească:

Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:

– 4 lei/elev/modul – la sediul muzeului;

– 6 lei/ modul/atelier – la sediul muzeului;

– 6 lei/elev/modul – la sediul beneficiarului.

Solicitările se primesc oficial pe mail: [email protected];

[email protected]yahoo.com

sau pe fax: 0244/522656;

0244/514437.

Vezi şi https://republikanews.ro/retea-de-falsificatori-de…/

Vezi şi https://republikanews.ro/cel-mai-frumos-eveniment-al…/

Pentru mai multe ştiri, vizitaţi site-ul republikanews.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here