Modificări ale avizelor privind securitatea la incendiu

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantcauzino” al judeţului Prahova aduce la cunoştinţa operatorilor economici, instituţiilor şi unităţilor administrativ – teritoriale din judeţ, faptul că 16.08 – 01.09.2016, în Monitorul Oficial al României au fost publicate trei acte legislative cu incidenţă în domeniul securităţii la incendiu. Astfel, în data de 16 august 2016, în Monitorul Oficial nr. 628, a fost publicată Hotărârea de Guvern (H.G.) nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, care abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu. Una dintre modificările importante aduse de H.G. nr. 571/2016 constă în faptul că, valoarea de referinţă pentru suprafeţele construite şi desfăşurate ale construcţiilor civile, industriale şi spaţiilor din construcţii a fost mărită şi corelată cu normativele tehnice în vigoare privind echiparea tehnică a construcţiilor cu instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale de securitate la incendiu. Suprafeţele de la care o construcţie sau spaţiu amenajat în construcţii sunt obligatorii a fi avizate şi autorizate, au fost stabilite şi în funcţie de riscurile pentru fiecare categorie şi destinaţie a acestora din punct de vedere al securităţii la incendiu. Sunt exceptate de la avizare privind securitatea la incendiu anumite construcţii, sisteme de instalaţii, precum şi anumite construcţii sau amenajări temporare, care se supun direct autorizării privind securitatea la incendiu, dat fiind faptul că, etapa autorizării în aceste situaţii, poate asigura exercitarea unui control suficient pentru conformarea privind securitatea la incendiu. Al doilea act normativ, Ordonanţa nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 653 din 25.08.2016, prevede prorogarea termenului pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, până la data de 30 iunie 2017. Trebuie menţionat faptul că, obligaţia obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu revine beneficiarului investiţiei ori persoanei fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente. Totodată, până la data obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu, răspunderea pentru funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor din punct de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu revine exclusiv beneficiarilor investiţiilor. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 129/2006 privind normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă a fost publicat în 01septembrie 2016, în Monitorul Oficial nr. 675. Una dintre modificările aduse de actul normativ menţionat rezidă în simplificarea procedurii de autorizare din punct de vedere al securităţii la incendiu, prin eliminarea expertizei tehnice pentru cerinţa fundamentală de securitate la incendiu a construcţiilor.

comunicat de presa ISU Prahova

arnos 6 oua

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here