logo
RNTV Live

Ministerul Educației este în căutarea unor profesori care să se ocupe de subiectele pentru examenele din anul școlar 2023-2024

birou laptop (1)
Andrei-Vlăduț Gușter

Conform unei notificări emise de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), profesorii care doresc să participe la elaborarea subiectelor pentru examenele din anul școlar 2023-2024 pot să se înscrie online începând cu data de 2 octombrie.

Această inițiativă se aplică la nivelul evaluărilor competențelor pentru elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, a Evaluării Naționale de clasa a VIII-a, a Bacalaureatului, a examenului de Definitivat și a concursului de Titularizare. În documentul emis nu se menționează dacă profesorii vor fi plătiți pentru această activitate. Până în prezent, cadrele didactice nu au fost remunerate pentru contribuțiile lor la elaborarea subiectelor de examen.

Profesorii nu au beneficiat anterior de compensații financiare pentru munca lor în procesul de concepere a subiectelor de examen, iar Ministerul Educației a propus să acorde suma de 735 de lei pentru fiecare element de evaluare creat în cadrul platformei online de evaluare a elevilor și 2.084 de lei pentru fiecare resursă educațională elaborată.

Ministerul Educației a deschis un apel de selecție pentru cadrele didactice interesate să facă parte din grupurile de lucru care vor contribui la pregătirea evaluărilor, examenelor și concursurilor naționale din anul școlar 2023-2024. Cu toate acestea, documentul nu menționează dacă profesorii vor primi compensații financiare pentru implicarea lor, ci doar că aceștia vor avea statutul de colaboratori externi.

Cadrele didactice selectate vor participa la elaborarea itemilor/testelor/variantelor de subiecte/biletelor de examen/fișierelor de lucru și la elaborarea baremelor de evaluare și notare, în conformitate cu procedurile specifice CNPEE.

Pot să se înscrie profesorii care predau în mediul urban sau rural, în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial sau liceal, inclusiv în filierele teoretice, vocaționale și tehnologice, precum și în unitățile de învățământ care își desfășoară activitatea cu elevi din minoritățile naționale.

Procesul de selecție al cadrelor didactice pentru grupurile de lucru se va realiza pe baza competențelor și experienței declarate, precum și a disponibilității acestora de a se implica în pregătirea evaluărilor, examenelor și concursurilor naționale pentru anul școlar 2023-2024. Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) este responsabil pentru completarea grupurilor de lucru în vederea pregătirii:

  • Raportului anual de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare la finalul clasei pregătitoare (PREG);
  • Evaluării competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II);
  • Evaluării competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a (EN IV);
  • Evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a (EN VI);
  • Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII);
  • Examenului național de bacalaureat (BAC);
  • Examenului național de definitivare în învățământ (DEF);
  • Concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (TIT).

Sursă: edupedu.ro

Mai multe știri pe republikanews.ro.

Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.

romsilva COREP 07 SRL - Firma de constructiigristotermo-ploiestispalatoria-haroldeko-angajeazaekond-angajeazasponsor