logo
RNTV Live
tymbark

Ministerul Educației: bursele elevilor sunt afectate de greva profesorilor?

bani
Andrei-Vlăduț Gușter

Ministerul Educației a transmis un mesaj prin care anunță că acordarea burselor școlare și a drepturilor financiare de care beneficiază elevii care întrunesc condițiile în vigoare de primire a acestora nu este afectată de greva generală a profesorilor și a celorlalți angajați din Educație.

Anunțul a fost transmis printr-o adresă către Inspectoratele Școlare Județene (ISJ) și Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB).

Aceste precizări au fost făcute în contextul în care, pe perioada grevei generale declanșate în Educație din 22 mai, angajații din învățământ greviști nu sunt plătiți.

Iată ce spune documentul:

„Conform art. 3, Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către absolvenții clasei a VIII-a, a examenului național de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice. Bursele nu se acordă pe perioada vacanțelor școlare, cu excepția cazurilor menționate la art. 20, respectiv bursele de ajutor social. 

Potrivit ordinului menționat mai sus, criteriile de acordare a burselor sunt: premiile obținute la concursurile/competițiile naționale organizate de Ministerul Educației sau la competițiile sportive internaţionale la care participă loturile naţionale ale României/mediile anuale generale/veniturile și numărul de absențe acumulate, după caz.

În ceea ce privește acordarea drepturilor pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, acestea vor fi acordate în conformitate cu: HG nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 838/2022 privind stabilirea cuantumului limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive. Precum și sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii si tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, precum și pentru mamele protejate în centre maternale, respectiv:

«2) Alocația zilnică de hrană se acordă lunar, în funcție de numărul de zile de școlarizare și de prezență școlară, indiferent de numărul de ore de curs pe zi la care participă copilul, pe perioada de valabilitate a certificatului de orientare școlară și profesională.

(4) Fac excepție de la condiția de acordare a alocației de hrană, în funcție de prezența școlară, copiii cu CES școlarizați la domiciliu şi/sau internați în unitățile sanitare.» (art. 3, HG nr. 564/2017).

Având în vedere prevederile legale în vigoare, elevii care întrunesc condițiile de acordare a burselor şcolare şi a drepturilor financiare beneficiază de aceste drepturi pe toată perioada cursurilor școlare, respectiv a vacanțelor, după caz, și nu sunt afectate de desfășurarea grevei cadrelor didactice.”

Sursă: edupedu.ro

Mai multe știri pe republikanews.ro.

Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.

romsilvaromsilvaspalatoria-haroldrompetromcoralparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor