logo
RNTV Live

Mediatorii școlari, tot mai necesari în școlile din Prahova

ISJ-tablete-elevi
Erika Stoica

Mediatorii școlari, tot mai necesari în școlile din Prahova

în acest sens, Inspectoratul Școlar Județean Prahova a organizat ieri o întâlnire de lucru cu mediatorii școlari din județul Prahova.

Au participat directori si mediatori școlari din 19 unități de învățământ. Au fost abordate probleme de ordin administrativ referitoare la desfășurarea activității mediatorilor.

În cadrul Întâlnirii s-a prelucrat legislația aplicabilă în cazul mediatorilor școlari, cu accent pe OM 1539/2007, privind normele de încadrare și de activitate ale mediatorului școlar.

În prezent, mediatorii școlari își desfășoară activitatea în 16 unități de învățământ, urmând ca, în următoarele săptămâni,  să mai fie angajați încă trei.

Conform ordinului amintit, principala responsabilitate a mediatorului școlar este de a sprijini participarea tuturor copiilor din comunitate la învățământul general obligatoriu, încurajând implicarea părinților în educația copiilor si în viața scolii si facilitând colaborarea dintre familie – comunitate – scoală.

Câteva dintre atribuțiile mediatorului școlar:

1. Facilitează dialogul scoală – familie – comunitate.

2. Contribuie la menținerea si dezvoltarea încrederii si a respectului față de scoală în comunitate si a respectului scolii față de comunitate.

3. Monitorizează copiii de vârstă preșcolară din comunitate care nu sunt înscriși la grădiniță si sprijină familia/suspinătorii legali ai copilului în demersurile necesare pentru înscrierea acestora în învățământul preșcolar.

4. Monitorizează copiii de vârstă școlară, din circumscripția școlară, care nu au fost înscriși niciodată la scoală, propunând conducerii scolii soluții optime pentru recuperarea lor si facilitând accesul acestora la programele alternative de învățământ (înscrierea în învățământul de masă la cursuri de zi sau la cursuri cu frecvență redusă, includerea în programul A doua șansă etc.);

Mai multe știri pe republikanews.ro

Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.

bogdan-nica-pnlromsilva COREP 07 SRL - Firma de constructiigristotermo-ploiestispalatoria-haroldparc industrialeko-angajeazaekond-angajeazasponsor