IPJ Prahova scoate la concurs mai multe posturi

IJP Prahova concurs
https://sindicateuropol.ro/lista-posturilor-scoase-la-concurs-pentru-politia-romana/?fbclid=IwAR1xhi1nET_2dYOxbQAx2H-9-MDUlmS3zH628fI1lI7IyNXIeAJb2p0ZXIk

IPJ Prahova scoate la concurs mai multe posturi.

Pentru ocuparea a 14 posturi vacante de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează :

cel mai verde complex reziential

–           ajutor șef post la Postul de poliție comunal Chiojdeanca, din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Apostolache – poziția 1215 din statul de organizare;

 • ajutor șef post la Postul de poliție comunal Filipeștii de Târg, din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Florești – poziția 1269 din statul de organizare;
 • ajutor șef post la Postul de poliție comunal Măgureni, din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Florești – poziția 1281 din statul de organizare;
 • ajutor șef post la Postul de poliție comunal Bărcănești, din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Blejoi – poziția 1297 din statul de organizare;
 • ajutor șef post la Postul de poliție comunal Târgșoru Vechi, din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Blejoi – poziția 1322 din statul de organizare;
 • ajutor șef post la Postul de poliție comunal Provița de Jos, din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Câmpina – poziția 1349 din statul de organizare;
 • ajutor șef post la Postul de poliție comunal Mănești, din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Cocorăști Colț – poziția 1458 din statul de organizare;
 • ajutor șef post la Postul de poliție comunal Poienarii Burchii, din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Cocorăști Colț – poziția 1460 din statul de organizare;
 • ajutor șef post la Postul de poliție comunal Șoimari, din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Bălțesti – poziția 1506 din statul de organizare;
 • ajutor șef post la Postul de poliție comunal Râfov, din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Puchenii Mari – poziția 1534 din statul de organizare;
 • ajutor șef post la Postul de poliție comunal Drajna, din cadrul Secției 11 Poliție Rurală Drajna – poziția 1601 din statul de organizare;
 • ajutor șef post la Postul de poliție comunal Cocorăștii Mislii, poziția 1629 din statul de organizare;
 • ajutor șef post la Postul de poliție comunal Dumbrăvești, poziția 1636 din statul de organizare;
 • ajutor șef post la Postul de poliție comunal Fântânele, poziția 1684/i din statul de organizare;

Condiţii de participare

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 13. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
 14. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 15. să dețină permis de conducere, categoria ”B”;
 16. să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter “secret de serviciu”;
 17. să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier.

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

Mai multe detalii AICI

tymbark

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here