logo
RNTV Live

Elevii prahoveni nu se înghesuie să ofere feedback profesorilor de la clasă

Ziua Educaţiei Zi liberă de Ziua Educaţiei
Mihai Constantinescu

Elevii prahoveni nu se înghesuie să ofere feedback profesorilor de la clasă. Deși au câștigat dreptul de a oferi feedback semestrial anonim profesorilor de la clasă încă din 2016, acest lucru s-a întâmplat foarte rar în unitățile de învățământ din întreaga țară. La începutul lunii iunie, ministrul Educației a semnat ordinul pentru aprobarea metodologiei de acordare a feedbackului semestrial, menită să faciliteze dialoguri reale în sălile de la clasă, cu privire la calitatea actului didactic, așa cum este el perceput de elevi.

După încheierea situației școlare, profesorii diriginți vor notifica elevii cu privire la perioada în care aceștia vor oferi feedback. Ulterior, beneficiarii direcți ai educației vor completa un formular anonim (în format fizic sau online, în funcție de deciziile luate în cadrul unității de învățământ), care va cuprinde itemi referitori la încurajarea, de către profesor, a participării elevilor la oră, utilizarea tehnologiei digitale în cadrul orelor de curs, ritmul de parcurge al materiei și atmosfera generală din cadrul unei ore. Răspunsurile elevilor vor fi ponderate în funcție de participarea lor la cursuri, iar rezultatele vor fi prezentate într-un raport general pe clasă, dar și într-o dezbatere între elevi și profesorii lor, care va avea loc la începutul semestrului următor, prin intermediul căreia se vor identifica soluții pentru rezolvarea problemelor semnalate în fișele de feedback.

Acum că există un cadru legal care stabilește în mod clar modul în care elevii își vor putea exprima opinia sinceră în raport cu actul de predare-învățare-evaluare, Consiliul Județean al Elevilor Prahova își exprimă încrederea că situații precum cele întâmpinate în semestrul I în județul nostru, atunci când Inspectoratul Școlar Județean Prahova a încercat blocarea demersului de acordare a feedbackului semestrial nu se vor mai repeta. Facem apel la toți actorii implicați în sistemul de învățământ să conștientizeze importanța acestui demersului și să contribuie la rezolvarea problemelor din comunitatea școlară.

Pe această cale, elevii din clasele V-XII/XIII sunt îndemnaţi să adreseze profesorului diriginte întrebări cu privire la momentul în care se va acorda feedback cadrelor didactice de la clasă, și să ni se alăture în creionarea unui sistem de învățământ cu adevărat centrat pe elev și pe nevoile acestuia.

„După eforturile îndelungate ale Consiliului Național al Elevilor, a fost aprobată, prin ordin de ministru, metodologia pentru acordarea feedbackului privind activitatea de învățare-predare-evaluare, de la elevi pentru profesori. Este un pas foarte important spre facilitarea unor dialoguri sincere în sala de clasă, bazate pe cum percep beneficiarii direcți ai educației modul de desfășurare al orelor de curs. Este important să înțelegemcă acest proces nu are rolul de a aplica măsuri coercitive cadrelor didactice, și nici nu este un proces prin care elevii își evaluează profesorii. Procesul de feedback este menit să sprijine cadrele didactice în a își adapta metodele de predare, în așa fel încât sistemul de învățământ să fie cu adevărat unul ce are în centru elevul. Îndemnăm elevii să se adreseze profesorului diriginte și să solicite mai multe detalii despre modul în care feedbackul va fi colectat în școala lor, și să contribuie, pe această cale, la creșterea calității actului educațional de la clasă.”, a declarat Robert Avram, președintele Consiliului Județean al Elevilor Prahova.

comunicat de presă

pnlvolonanupuslbogdan-nica-pnlromsilva COREP 07 SRL - Firma de constructiigristotermo-ploiestispalatoria-haroldparc industrialeko-angajeazaekond-angajeazasponsor