logo
RNTV Live

De astăzi încep înscrierile la BACALAUREAT. Vezi care sunt NOUTĂŢILE şi calendarul complet

Sesiunea specială pentru olimpici este organizată de ISJ Prahova
Mihai Constantinescu

Elevii de clasa a XII-a intră în febra examenului maturităţii şi asta pentru că de astăzi încep înscrierile pentru examenul de BACALAUREAT, sesiunea de vară. Înscrierile se pot face până cel târziu 26 mai.

Iată calendarul complet pentru sesiunea din vară;

22 – 26 mai 2017 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
26 mai 2017 Încheierea cursurilor pentru clasa a X II-a/ a XIII-a
6 – 7 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
8 – 9 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
9, 12 – 13 iunie 2017 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
14 – 16 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
26 iunie 2017 Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă
27 iunie 2017 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă
28 iunie 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă
30 iunie 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă
5 iulie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)
6 – 9 iulie 2017 Rezolvarea contestaţiilor
10 iulie 2017 Afişarea rezultatelor finale.

La examen toţi candidaţii au obligaţia de a se prezenta în intervalul 7:30 – 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Este interzis să aibă asupra lor orice fel de notiţe, manuale sau dicţionare sau telefoane.

Cei care nu vor promova examenul în sesiunea din vară mai au o şansă în toamnă.

Iată calendarul sesiunii august-septembrie 2017

11 – 14 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
27 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
21 august 2017 Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă
22 august 2017 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă
23 august 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă
24 august 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă
25, 28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
29-30 august 2017 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
30-31 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
1 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)
2 – 5 septembrie 2017 Rezolvarea contestaţiilor
6 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor finale.

Absolvenţii de liceu care nu au reuşit să promoveze sau au fost eliminaţi din examenul final organizat începând cu anul 2003 si care solicita recunoasterea unor probe promovate în aceste sesiuni, vor prezenta la înscriere si o adeverinta, eliberata de unitatea de învaţământ absolvită, din care să reiasă rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat în sesiunile menţionate.

În adeverinţă trebuie să fie precizată disciplina sustinută şi nota obţinută la fiecare din probe. În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la una/la mai multe probe sau a fost eliminat din examen, acest lucru va fi menţionat în adeverinţă. Aceasta trebuie să aibă semnătura şi ştampila directorului si secretarului liceului absolvit.

Candidatii au dreptul să susţină examenul de bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori. Dacă un candidat doreşte să mai susţină examenulul încă o dată sau chiar de mai multe ori, o va face contra cost. Taxele de examen se stabilesc anual.

pnlvolonanupuslbogdan-nica-pnlromsilva COREP 07 SRL - Firma de constructiigristotermo-ploiestispalatoria-haroldparc industrialeko-angajeazaekond-angajeazasponsor