Crescătorii de animale și apicultorii primesc bani de la bugetul de stat. Ce trebuie să facă prahovenii pentru a intra în posesia banilor

sursă foto RoPressOnline
angajare

APIA primește cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Prahova (APIA Prahova) informează că se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, pe o perioadă de 20 de zile lucrătoare de la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.

Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat se regăsește în OUG nr.150/27.08.2020 publicată în Monitorul Oficial nr.809 din data de 02.09.2020 și poate fi descărcat de pe site-ul APIA,  www.apia.org.ro, accesând următorul link:

Cererile se depun la Centrul judeţean APIA Prahova, la Centrele locale APIA Prahova, sau la centrul județean al APIA unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul A) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR  2014-2020.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat, însoţită de documentele solicitate poate fi transmisă la centrul județean APIA Prahova și prin fax, poștă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis.

Datele de contact ale APIA CJ Prahova, sunt:

Serviciul/ Centrul localAdresa poștalăTelefon/ faxAdresa de email
Centrul Județean PrahovaBulevardul Independenței, nr. 12, Ploiești0244/514.518 / 0244/514.760[email protected]
Centrul local PloieștiStr. Anton Pann, nr. 7, cod 100023, Ploiești0244/510.111[email protected]
Centrul local Vălenii de MunteStr. Nicolae Iorga, nr. 158-160, cod 106400, Vălenii de Munte0244/282.427[email protected]
Centrul local UrlațiStr. 1 Mai, nr. 116, cod 106300, Urlați0244/271.602[email protected]
Centrul local MizilStr. Mihai Bravu, nr. 85, cod 105800, Mizil0244/250.202[email protected]
Centrul local CâmpinaB-dul Carol I, nr. 40-42, cod 105600, Câmpina0244/372.354[email protected]

Beneficiarii sunt crescători care dețin animale din specia suine, respectiv, întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, după caz, precum şi persoane juridice care desfăşoară activitate de îngrășare și/ sau reproducție a suinelor.

Ajutorul de stat se acordă pe capacitatea de producție deținută de beneficiar, echivalent UVM, funcție de categoriile de suine, respectiv, suine la îngrășat și animale de reproducție.

Beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

să dețină exploatație cu cod ANSVSA înregistrată/autorizată sanitar veterinar;

să desfășoare activitate de îngrășare și/sau reproducție a suinelor în semestrul I al anului 2020, cu excepția celor care dețin exploatații aflate în imposibilitate de populare din cauza măsurilor de restricție sanitare veterinare generate de evoluția pestei porcine africane;

să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01);

sănu se afle în reorganizare, faliment sau lichidare în evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31 decembrie 2019.        

Cererea de solicitare a ajutorului de stat este însoțită de următoarele documente:

a) copiede pecertificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal/împuternicitului;

b) copie de pe documentul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizația sanitar-veterinară, după caz;

c) mișcarea animalelor pe o lună din semestrul I al anului 2020, din care să rezulte că a desfășurat activitate de creștere a suinelor, însușită de conducătorul unității sau documente justificative care atestă că în semestrul I al anului 2020 exploatația se afla în zonă supusă restricțiilor de mișcare a suinelor conform Deciziei 2014/709/UE a Comisiei privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE;

d) copia schiţei grajdului/halei pentru fiecare exploataţie cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, asumată de beneficiar prin semnătură, din care să reiasă adresa, suprafaţa utilă a spaţiilor de crestere pentru beneficiarii care au accesat M 14;

e) copia schiței validată de beneficiar aferentă locurilor de cazare, calculate conform prevederilor Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, cu modificările și completările ulterioare, pentru spațiile de cazare care nu se află în M14;

f)  coordonate bancare/trezorerie;

g) pentru beneficiarii care au accesat măsura 14  – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul Programului Național De Dezvoltare Rurală –PNDR, 2014-2020, copiile documentelor prevăzute la lit.a) – d) și f) depuse împreună cu cererea de plată/deconturile justificative rămân valabile și pentru această schemă APIA va prelua datele operate şi verificate din aplicaţia electronică  de gestionare a măsurii M14  – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, referitoare la documentele beneficiarilor pentru exploataţiile cu cod ANSVSA.

Cuantumul ajutorului este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproducție (scroafe și scrofițe).

Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu poate depăși  echivalentul în lei a 100.000 euro.

Ajutorul de stat poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fără a depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar.

Vezi şi https://republikanews.ro/ploiesti-orasul-bataii-de-joc-vezi-in-ce-hal-se-fac-lucrari-la-reteau-de-gaze-video-galerie-foto/

Vezi şi https://republikanews.ro/vinul-produs-in-prahova-este-de-calitate-superioara-anul-acesta-nici-o-sa-iti-vina-sa-crezi-care-este-motivul-video/

Pentru mai multe ştiri, vizitaţi site-ul republikanews.ro

Comunicat de presă

mediu

PLOIESTI TV LIVE 👇 (apasati play si puteti urmari Ploiesti TV live)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here