Consiliul Județean Prahova propune spre consultare publică Proiectul de hotărâre privind stabilirea unor taxe și taxe speciale pentru anul fiscal 2022

cautam-reporteri-republikanews

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr.
52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Prahova propune spre consultare publică
Proiectul de hotărâre privind stabilirea unor taxe și taxe speciale
pentru anul fiscal 2022 însoțit de Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6 și nr. 7 la aceasta, precum și de Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului județean și Rapoartele comune ale compartimentelor de resort.
Textul complet al proiectului de hotărâre poate fi consultat pe site-ul
Consiliului Județean Prahova www.cjph.ro – Transparență decizională – Consultare publică și la avizierul Consiliului Județean Prahova, situat la Intrarea B – parter a Palatului Administrativ.
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu
valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, la adresa de e-mail [email protected] sau pe adresa poștală Ploiești, Bd. Republicii
nr. 2-4, până pe data de 10 noiembrie 2021.
Persoana de contact: Pîrvu Nicoleta Adriana, consilier la Serviciul gestiune
documente și relații publice din cadrul Direcției juridic contencios și administrație publică, telefon: 0244 514 545 int. 126, 0244 526 498, e-mail: [email protected]

lafesta

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here