logo
RNTV Live

COLEGIUL NAȚIONAL ,,AL.I.CUZA,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Daniel

COLEGIUL NAȚIONAL ”ALEXANDRU IOAN CUZA”

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PLANUL DE ȘCOLARIZARE

PENTRU ANUL ȘCOLAR

2021-2022

CLASA a V-a

1 clasă  intensiv limba engleză-         26 locuri

1 clasă în regim normal–                    26 locuri

 CLASA a IX-a

FILIERA TEORETICĂ                 

PROFIL REAL

SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

1 clasă matematică-informatică, bilingv engleză-                                                    26 locuri

1 clasă matematică-informatică, intensiv informatică-26 locuri

SPECIALIZAREA ȘTIINȚELE NATURII

2 clase științe ale naturii-                     52 locuri

PROFIL UMANIST

SPECIALIZAREA FILOLOGIE

1 clasă filologie bilingv engleză-         26 locuri

1 clasă filologie bilingv franceză-       26 locuri

SPECIALIZAREA  ȘTIINȚE  SOCIALE

1 clasă științe sociale-                          26 locuri

COLEGIUL NAȚIONAL ,,AL.I.CUZA,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PORTRET LA TIMPUL PREZENT

  TREPTELE DEVENIRII

 10 oct.1896 Școala evreiască de fete Ploiești

 1948  Școala mixtă elementară nr.6 Ploiești

 1957  Școala medie nr.5 Ploiești

 1957  Încep activitatea 3 clase de liceu

 1960  Liceul Teoretic ,,Alexandru Ioan Cuza,, Ploiești

 1978 Școala Generală nr.26 Ploiești

 1990 Liceul Teoretic ,,Alexandru Ioan Cuza ,,Ploiești

 1 sept. 2009  Colegiul Național ,,AL.I.CUZA,,Ploiești

 2013membru în Alianța Colegiilor Centenare din România

 2015,2018 – certificat de  Școală Europeană

 2015-  calificative de excelent și foarte bine la evaluarea externă realizată de ARACIP

 2008, 2010, 2012, 2014, 2015,2018,2019  – Diplome de onoare și excelență instituțională

VIZIUNEA

PERFORMANȚĂ ÎNTR-O ȘCOALĂ RESPONSABILĂ

CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ

            SIMBOLURI

●Domnitorul ALEXANDRU IOAN CUZA

Ziua școlii – 24 IANUARIE

●Sigla

●Uniforma elevilor

●Legitimația electronică

●Monografia școlii

●Imnul școlii: SUNTEM CUZIȘTI

●Drapelul școlii

●Sloganul școlii ,,CUprinde ZArea,,

●Site-ul școlii www. liccuza.ro

●Revistele școlii ,, ANOTIMPURI,, Fizica formula 1 in stiinte, Les francuzistes

●Cartea de onoare a școlii

●Medalii comemorative         

        TRADIȚIE ȘI MODERNITATE

 Colegiul Național ,,AL.I.CUZA ,, Municipiul Ploiești situată în Ploiești str. Trei Ierarhi nr.10 este o instituție de învățământ de top recunoscută la nivel local , național și european.

   Elementele descriptive ale contribuției semnificative aduse la creșterea  calității și relevanței actului educațional – cresterea calității învățământului în comunitate sunt:

     – elevi cu potențial ridicat proveniți de la școli de renume din localitate și din județ care

anual obțin rezultate foarte bune și excepționale la învățătură și disciplină ,la examenele naționale –evaluare natională, bacalaureat. admitere la liceu ,admitere în  învățământul superior și la olimpiadele pe obiecte și concursurile școlare,

    – profesori cu har și vocație modele de succese în viață ,personal auxiliar profesionist , părinți și comunitate locală parteneri reali ai școlii;

    – bază materială de excepție ;

    – echipă managerială competentă;

    – certificat de Școală Europeană;

   –  școală membră în Alianța Colegiilor Centenare din România

   – școală de calitate evaluată extern de ARACIP  cu calificative de exceptional și foarte bine;

   – promovabilitate examene 100%  și medii de 10,00 la Bacalaureat și evaluare națională;

   – distinctii , medalii de aur , premii și mențiuni la olimpiadele naționale și internaționale

   –  implicare eficientă  în parteneriate și programe educaționale locale și europene:

           – de voluntariat

           – pentru schimb școlar ERASMUS+

           – pentru obținerea de fonduri financiare și materiale extrabugetare

           – pentru formarea cadrelor didactice

           – pentru menținerea siguranței în școală

           – pentru informări tematice

           – pentru prevenția privind sănătatea copiilor

           – pentru dezvoltarea capacităților de îndemânare ,, Scoala de flori,,

           – pentru sprijinirea activităților școlare a elevilor cu probleme de sănătate- CES

           – pentru derularea concursurile scolare

           – pentru derularea învățământului de excelență

           – pentru susținerea unor copii aflați în impas

           – pentru activitatea de debate

           – pentru concursul Euroscola

           – pentru stagii lingvistice cu Franța

           – pentru colaborarea cu Alianta Colegiilor Centenare din România

           – pentru sport , muzică , artă , știință, sănătate

pnlvolonanupuslbogdan-nica-pnlromsilva COREP 07 SRL - Firma de constructiigristotermo-ploiestispalatoria-haroldparc industrialeko-angajeazaekond-angajeazasponsor