Cele două hotărâri de guvern aprobate în ședința de vineri, 8 septembrie, au fost publicate în Monitorul Oficial, ceea ce a dus la intrarea în vigoare a reducerilor și beneficiilor pentru transportul elevilor și studenților prevăzute în noile legi ale Educației.

Această întârziere în adoptarea actelor normative a avut ca efect sistarea, în cursul săptămânii curente, a acordării reducerilor pentru transportul feroviar pentru studenți de către mai mulți operatori.

Elevii beneficiază acum de gratuitate pe transportul local, feroviar și cu metroul. Cu toate acestea, există un mecanism birocratic mai complex în ceea ce privește transportul județean pentru aceștia, așa cum este stabilit în Hotărârea de Guvern nr. 810/2023.

Acordarea sumei forfetare, care era valabilă pentru toți elevii navetiști în anii precedenți, este acum condiționată de disponibilitatea transportului public în localitatea de domiciliu și de necesitatea ca elevul să demonstreze că nu poate fi înmatriculat în localitatea de domiciliu.

Pe scurt, prevederile HG 810/2023 sunt următoarele:

  1. Elevii au dreptul la gratuitate pentru transportul feroviar intern, la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe durata întregului an școlar.
  2. Începând de la data începerii anului școlar și până la data de 30 septembrie inclusiv, elevii pot călători pe baza carnetului/legitimației de elev sau a adeverinței vizate pentru anul școlar anterior.
  3. Dacă elevul achiziționează mai multe titluri de călătorie în aceeași zi pentru același tren sau pentru călătorii pe rute diferite în același timp, contravaloarea călătoriilor suplimentare va fi imputată elevului sau reprezentantului său legal.
  4. Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, inclusiv cei înmatriculați în unitățile de învățământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităților de învățământ preuniversitar care funcționează după un curriculum străin, beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe bază de abonament lunar, pe tot parcursul anului școlar.
  5. În primele 30 de zile de la începerea anului școlar, se acceptă carnetul de elev vizat pentru anul școlar anterior sau adeverința emisă de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs, pentru eliberarea abonamentului lunar gratuit.
  6. Elevii au acces la bordul navelor operatorilor de transport care efectuează serviciu public de transport persoane pe căile navigabile interioare. Pentru acest lucru, trebuie să prezinte titlul de călătorie în format fizic, în original, cu excepția celor emise pe suport digital, și unul dintre următoarele documente: a) cardul național de elev valabil; b) carnetul sau legitimația de elev emis/emisă de unitatea de învățământ de apartenență, care trebuie să conțină informații precum numele și prenumele elevului, CNP-ul elevului, numărul matricol și viza pentru anul școlar în curs; c) adeverința emisă de unitatea de învățământ de apartenență.
  7. Pentru transportul public local, metropolitan, județean și interjudețean, părintele/reprezentantul legal/elevul major trebuie să depună o solicitare în scris, letric sau online, în primele 5 zile lucrătoare de la începutul anului școlar, specificând traseul și operatorul de transport utilizat. Această solicitare trebuie să includă informații precum numele și prenumele elevului, CNP-ul, adresa de domiciliu și traseul de călătorie. Această cerere poate fi depusă numai dacă nu există transport public local, inclusiv metropolitan, între localitatea de domiciliu și localitatea în care se află unitatea de învățământ.

Sursă: edupedu.ro

Mai multe știri pe republikanews.ro.

Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *