APIA Prahova: Investiţii în sectorul vinicol prin Programul Naţional de Sprijin în sectorul vitivinicol

sursă foto StiriAgricole.ro
omv

Programul Naţional de Sprijin în sectorul vitivinicol 2019 – 2023

APIA Prahova: Investiţii în sectorul vinicol prin Programul Naţional de Sprijin în sectorul vitivinicol

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Prahova (APIA Prahova) informează potenţialii beneficiari cu privire la măsura de sprijin Investiţii în sectorul vinicol, aprobată prin Programul Naţional de Sprijin în sectorul vitivinicol 2019 – 2023 şi finanţată din Fondul European de Garantare Agricolă.

Măsura de investiții reprezintă sprijinul acordat prin intermediul programelor de investiții pentru creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor, precum și pentru perfecționarea tehnologiilor de vinificație prin care se obțin produse vinicole clasificate conform prevederilor anexei nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/ 2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 512/ 2016.

Operațiunile din cadrul programului de investiții pentru care se acordă sprijin financiar sunt:

  1. a) construcția/ achiziția, inclusiv prin leasing, a imobilelor destinate vinificației, a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare, precum și a sălilor de degustare;
  2. b) renovarea, reabilitarea și/ sau modernizarea clădirilor pentru recepție, producție, ambalare, depozitare, precum și a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
  3. c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare.

Contribuţia Uniunii Europene poate ajunge până la maximum 50% din costurile eligibile (fonduri FEGA), iar contribuţia beneficiarilor este de minimum 50%. Această rată se acordă microîntreprinderilor, precum şi IMM – lor.

Pentru întreprinderi cu mai puțin de 750 de angajați sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro și care nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii sau a microîntreprinderilor rata maximă a sprijinului este de 25%.

Modalităţi de acordare a sprijinului financiar

  1. a) la finalizarea programului de investiții, cu respectarea pct. 6 subpct. 6.4 din OMADR 1531/ 2018;
  2. b) în tranșe, cu condiția ca fiecare tranșă să reprezinte costuri de cel puțin 30% din valoarea totală a programului, să reprezinte acțiuni finalizate și să nu fie constituită din imobilizări necorporale, conform pct. 6 subpct. 6.4 din OMADR 1531/ 2018;
  3. c) în avans, în cuantum de maximum 80% din contribuția din partea Uniunii Europene, conform pct. 6 subpct. 6.5 din OMADR 1531/ 2018.

Solicitanți sunt întreprinderile vinicole, definite ca unități care desfășoară activitate economică de producție, prestări servicii sau de comerț în sectorul vitivinicol, organizate ca:

– persoane juridice cu domiciliul fiscal în România;

– instituții și unități de cercetare-dezvoltare vitivinicolă, definite conform legislației naționale în vigoare;

– persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale;

– asociații de doi sau mai mulți producători și/ sau organizații interprofesionale.

 

Solicitanții care propun programe de investiții, altele decât cele finanțate prin Programul național de dezvoltare rurală pentru perioada 2014 – 2020, denumit în continuare P.N.D.R., îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

exploatează plantații viticole înscrise în Registrul plantațiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., produc și/ sau îmbuteliază vinuri în întreprinderea vinicolă proprie sau, în nume propriu, la terți și comercializează produsele vinicole în nume propriu;

achiziționează struguri pentru vin, produc și/ sau îmbuteliază vinuri în întreprinderea vinicolă proprie sau, în nume propriu, la terți și comercializează produsele vinicole în nume propriu;

comercializează produse vinicole achiziționate de pe piața internă.

Solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

  1. nu au creat condiții artificiale;
  2. prezintă certificate fiscale prin care atestă lipsa datoriilor la bugetul de stat și bugetele locale;
  3. nu sunt în dificultate în sensul orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.

Programele de investiții pot conține una sau mai multe dintre operațiunile prevăzute la subpct. 2.1. din OMADR 1531/ 2018.

Acțiunile din cadrul operațiunilor eligibile sunt prevăzute în anexa nr. 1 la OMADR 1531/ 2018.

Costurile efectuate de către solicitant pentru lucrari/ servicii/ bunuri care nu se regăsesc în Anexa nr. 1 la OMADR nr. 1531/2018 nu sunt eligibile.

Cheltuielile privind montajul instalațiilor/ utilajelor/ echipamentelor aferente operațiunilor aprobate sunt eligibile la plată.

Pentru aprobare, programele de investiţii se depun în sesiune continuă, până la data de 31 iulie 2023, la sediul Centrului Judeţean APIA Prahova, din Ploieşti, Bulevardul Independenţei, nr. 12, conform prevederilor OMADR nr. 1531/ 2018 şi a Ghidului Solicitantului, aflate în vigoare la data depunerii cererii de aprobare a programului de investiţii.

Pentru detalii suplimentare, puteţi consulta site-ul oficial al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură: www.apia.org.ro sau telefon APIA Prahova 0735877506.

 comunicat APIA Prahova

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here