Anunţ!Comuna Valea Călugărească, organizează procedura de licitaţie pentru mai multe terenuri

angajare

Comuna Valea Călugarească, organizează procedura de licitaţie pentru vânzarea următoarelor terenuri:

1. Teren cu suprafaţa de 431 mp, domeniul privat al comunei Valea Călugareasca, sat Dârvari, cu nr. cadastral 21993 situat în tarlaua 113, aflat în intravilanul localităţii.

Terenul are destinaţia pentru construcţii de locuinţe şi dotări complementare pentru următoarele utilizări :

– locuinţe cu partiu obişnuit;

– locuinţe individuale cu restricţii în zone de protecţie;

– servicii profesionale şi sociale;

– comerţ cu amănuntul;

– activităţi nepoluante care nu necesită volum mare de transporturi;

– anexe gospodăreşti cu regim de înălţime P şi maxim P+1;

activităţi manufacturiere nepoluante;

– construcţii aferente echipării tehnico-edilitare.

Valoarea totală minimă a terenului este de 2802 euro, respectiv, 6,5 euro/mp. Procedura se va desfăşura la Primăria Valea Călugărească, în ziua de 03.07.2017, ora 10.00.

Ofertele se vor depune la Primăria Valea Călugărească, până la data de 03.07.2017, ora 9,30 . Caietul de sarcini se va achiziţiona contra sumei de 200 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este în cuantum de 120 lei.

2. Teren cu suprafaţa de 5000 mp, situat în intravilanul comunei Valea Călugărească, tarlaua 78, parcela A 5839, nr. cadastral 22038, sat Arva

Destinaţia stabilită este pentru zonă funcţiuni mixte- unităţi agricole şi unităţi industriale şi de depozitare.

Valoarea totală minimă a terenului este de 20000 euro, respectiv, 4 euro/mp.

Procedura se va desfăşura la Primăria Valea Călugărească, în ziua de 03.07.2017, ora 13.00. Ofertele se vor depune la Primăria Valea Călugărească, până la data de 03.07.2017, ora 12,30.

Caietul de sarcini se va achiziţiona contra sumei de 200 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este în cuantum de 900 lei .

Informaţii suplimentare se obţin de la Primăria Valea Călugărească, tel.0244/235444.

hidro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here