Anunț public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

Societatea HIDRO PRAHOVA SA titular anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul :

“Construire rețea canalizare, stație pompare ape uzate și racorduri Str. Carpați, oraș Plopeni”, județul Prahova.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , în zilele de luni-vineri, între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 24.09.2020.

sponsor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here