Zile libere plătite părinţilor care trebuie să rămână acasă în contextul pandemiei

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale salariile bugetarilor , femeile Bani pentru mamele cu trei sau mai mulţi copii
angajata scoala a cerut mita
angajare

Zile libere plătite părinţilor care trebuie să rămână acasă în contextul pandemiei.

ITM Prahova a tranmis un comunicat în care explică ce se întâmplă într-o astfel de situaţie:

„În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 945/04.10.2021 s-a publicat O.U.G. nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, act normativ potrivit căruia „pe perioada stării de alertă şi după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului şcolar 2021 – 2022, fără a include vacanţele”, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară unde aceştia sunt înscrişi, se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv.

Pentru a beneficia de zile libere plătite, solicitantul trebuie să formuleze o cerere scrisă pe care să o depună la angajatorul său, cerere la care să anexeze o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea de părinte. În cazul în care limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a copiilor în unitatea de învăţământ se stabileşte ca urmare a apariţiei cazurilor de îmbolnăvire în unitatea de învăţământ trebuie depusă şi o copie a deciziei conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ.

Cine sunt beneficiarii zilelor libere

De prevederile actului normativ pot benefia părinţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1) din actul normativ, respectiv au copii cu vârsta de până la 12 ani inclusiv sau au în întreţinere copii sau adulţi cu handicap cuprinşi într-o formă de învăţământ, respectiv înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ preuniversitar, inclusiv de educaţie timpurie antepreşcolară;

b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere sau, după caz, părintele care solicită acordarea de zile libere se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemuncă.

Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi unul dintre părinţii copiilor cu vârsta de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unor unităţi de învăţământ, dacă se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii, cu condiţia respectării, de către celălalt părinte, a prevederilor lit. b) mai sus indicate:

– face parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticaţi cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte afecţiuni cronice;

– face parte dintr-o grupă de risc, respectiv este diagnosticat cu afecţiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă, a suferit un transplant, prezintă afecţiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficienţe primare sau dobândite sau urmează alte tipuri de tratamente imunosupresoare;

– locuieşte împreună cu o persoană diagnosticată cu afecţiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă, a suferit un transplant, prezintă afecţiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficienţe primare sau dobândite sau urmează alte tipuri de tratamente imunosupresoare.

În aceste situaţii solicitantul trebuie să depună la angajator, cu ocazia formulării cererii, şi copie a adeverinţei eliberate de medicul de familie/medical specialist.

Beneficiri sunt şi părinţii cu copii cu handicap

Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar în situaţiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

În aceste situaţii solicitantul trebuie să depună la angajator, cu ocazia formulării cererii şi copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani.

Angajaţii din anumite domenii de activitate beneficiază de prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului numai cu acordul angajatorului. Aceste domenii de activitate sunt indicate la art. 5 alin. 7 şi la art. 7 din actul normativ.

Solicitanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege au dreptul la zile libere plătite pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a copiilor în unităţile de învăţământ, iar angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept în baza prevederilor ordonanţei de urgenţă; prin urmare solicitanţii pot solicita aceste zile libere pentru întreaga perioadă sau pentru o perioadă mai scurtă.

Zile libere plătite

Pentru fiecare zi liberă acordată potrivit acestui act normativ, beneficiarul are dreptul la o indemnizaţie în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Această indemnizaţie este în sumă brută şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plăţii contribuţiei asiguratorii pentru muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile din salarii şi asimilate acestora.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. de telefon/fax 0244 510 372 sau prin transmiterea unui e-mail la adresa: [email protected]

comunicat de presă

mediu

PLOIESTI TV LIVE 👇 (apasati play si puteti urmari Ploiesti TV live)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here