Verificați buletinul pentru a evita amenzile! Anunțul Primăriei Ploiești

alegerilor prezidenţiale
app

Primăria Municipiului Ploiești, prin Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești (SPLCEP), le reamintește cetățenilor care sunt situațiile în care se eliberează o nouă carte de identitate.

Astfel, cetățenii se pot adresa serviciului local amintit, în următoarele cazuri:

  • la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, care urmează a fi preschimbat;
  • dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinților, data ori locul nașterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă; adopție; constatarea unor greșeli de scriere la întocmirea actului de stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziția de “copil găsit” și identificarea ulterioară a actului de naștere întocmit inițial, între acestea existând neconcordanță la data nașterii; înregistrarea tardivă a nașterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naștere, s.a.);
  • în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;
  • în cazul deteriorăriactului de identitate;
  • în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
  • în cazul în care fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
  • în cazul schimbării sexului;
  • în cazul anulării actului de identitate;
  • în cazul atribuirii unui nou Cod Numeric Personal (CNP);
  • pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

În acest context, în cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate, cetățenii se pot prezenta la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, la care sunt arondați cu domiciliul sau reședința, cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puțin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate. Există posibilitatea păstrării de către titular a vechiului act de identitate aflat în termen de valabilitate, până la emiterea noii cărți de identitate.

În celelalte situații enumerate mai sus sau la împlinirea vârstei de 14 ani,  cetățenii sunt obligați  să solicite eliberarea unui act de identitate, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.

Valoarea amenzilor

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravențională, care se sancționează cu amendă cuprinsă între 40 lei și 80 lei, fără a exista posibilitatea achitării, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute.

Conform prevederilor legale, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor. Reducerea termenului efectiv, cu excepția situațiilor în care sunt necesare verificări suplimentare, se poate face pentru situații/motive justificate prin înscrierea în audiență. La nivelul Serviciului Evidența Informatizată a Persoanelor se susțin audiențe în ziua de miercuri, între orele  13.00 -15.00.

Persoanele, care se încadrează în situațiile prezentate anterior, se pot adresa pentru consiliere direct reprezentanților Serviciului Evidența Informatizată a Persoanelor din cadrul  Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Ploiești (http://www.ploiesti.ro/SPCLEP/index.htm ), la sediul instituției din Bulevardul Independenței nr. 10.

Programul de lucru cu publicul este următorul:

 

Luni:         830 – 1300

1400 – 1630

Marți:       830 – 1300

1400 – 1630

Miercuri:  830 – 1430

1530 – 1830

Joi:           830 – 1300

1400 – 1630

Vineri:      830 – 1400  – primiri documente si eliberări

1400 – 1630doar eliberare acte identitate

 

sponsor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here