logo
RNTV Live

Recrutări pentru Şcoala de pompieri Boldeşti

4pompieri scoala
Mihai Constantinescu

Recrutări pentru Şcoala de pompieri Boldeşti!

Până pe 14 septembrie, persoanele interesate, care îndeplinesc condițiile de recrutare, se pot înscrie pentru participarea la concursul de admitere organizat la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești. Cererile de înscriere se depun on-line, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Șerban Cantacuzino” al judeţului Prahova recrutează candidaţi pentru concursul de admitere – sesiunea septembrie-octombrie 2021, la Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, instituţia de învăţământ postliceal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, destinată formării iniţiale a subofiţerilor de pompieri și protecție civilă și a maiștrilor militari auto.

Sunt scoase la concurs 300 de locuri. Locurile sunt atât pentru bărbați cât și pentru femei. Dintre acestea, 276 de locuri sunt pentru subofiţer de pompieri şi protecţie civilă și maistru militar auto pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și unitățile subordonate.

Cererea-tip de înscriere, se descarcă de pe site-ul oficial al MAI (https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2021/02/Anexa-1-cerere-inscriere-scoli-postliceale-MAI-1.pdf)  sau de pe site-ul ISU Prahova (http://www.isuprahova.ro/pdf/cariera/2021/septembrie/anunt%20scoala%20boldesti.pdf), se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@isuprahova.ro,  în perioada 02 – 14 septembrie 2021, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

CALENDARUL ADMITERII

❗ 02-14 septembrie – depunere cereri înscriere (online);

❗ 20 septembrie – data până la care va avea loc evaluarea psihologică;

❗ 22 septembrie – termen depunere documente în vederea constituirii dosarului de recrutare;

❗ 29 septembrie-05 octombrie – evaluarea performanțelor fizice;

❗ 9 octombrie – susținerea probei de evaluarea a cunoștințelor;

❗ 11-31 octombrie – examinare medicală (doar candidații care se încadrează în numărul locurilor scoase la concurs, în ordinea descrescătoare a notelor finale).

Detalii despre procedura de admitere, formularele și documentele necesare completării dosarului de recrutare și alte date de interes sunt postate pe site-urile Şcolii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești.

(www.scoaladepompieri.ro) și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” al județului Prahova  (http://www.isuprahova.ro/cariera.html)  sau pot fi obținute la sediul inspectoratului, de la personalul desemnat al Serviciului Resurse Umane, telefon 0244/595.366 și 0244/595.367.

Vezi şi https://portal.republikanews.ro/metoda-de-imbogatire-folosita…/

COREP 07 SRL - Firma de constructiigristotermo-ploiestiromsilvaspalatoria-haroldrompetromparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor