logo
RNTV Live

Procedura ISMB: până când pot depune profesorii dosarele pentru gradele didactice 2023

profesor-elevi
Andrei-Vlăduț Gușter

Profesorii care doresc să amâne susținerea gradelor didactice în anul școlar 2023-2024 au posibilitatea să depună un dosar la inspectoratul școlar într-un interval de timp specific, conform procedurii Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB). Acest proces este reglementat după următoarele condiții:

Termenul de depunere a dosarului:

  • Perioada de depunere a dosarului este cuprinsă între 14 septembrie și 16 octombrie.

Modalități de depunere a dosarului:

  • Dosarul de amânare poate fi depus fizic la registratura ISMB sau poate fi transmis și pe adresa de e-mail: office@ismb.ro.

Condiții pentru amânarea gradelor didactice, conform procedurii ISMB:

Pentru Gradul Didactic II:

a) Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II – sesiunea 2023, care „nu au putut susţine testul din metodica specialităţii şi/sau proba orală de examen datorită unor motive obiective, susţinute cu documente, şi au fost declaraţi neprezentaţi, pot solicita aprobarea pentru susținerea acestor probe în sesiunea următoare” – art. 23 alin. (5) din O.M.E.C.T.S. nr. 5561/2011;

b) Cadrele didactice care în anul școlar 2023-2024 au contractul de muncă suspendat (concediu de creștere și îngrijire copil, concediu fără plată, concediu pentru studii doctorale). Perioada de suspendare a contractului individual de muncă din inițiativa salariatului, conform prevederilor legale în vigoare, nu se consideră vechime la catedră, ci doar vechime în învățământ, în această perioadă nu se efectuează inspecții curente/speciale și nu se susțin probe de examen.

Pentru Gradul Didactic I:

a) Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I, seria 2022-2025 „care nu s-au putut prezenta la colocviul de admitere (sesiunea 2023) datorită unor motive obiective, susținute cu documente, și au fost declarați neprezentați se pot prezenta pentru susținerea acestei probe a examenului în sesiunea imediat următoare” – art. 34 alin.(4) din O.M.E.C.T.S. nr. 5561/2011;

b) Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I, seria 2021-2024 „admiși la colocviul de admitere, care nu au putut elabora și depune în termen lucrarea metodico-științifică (31.08.2023), datorită unor motive obiective argumentate cu documente, pot solicita amânarea depunerii lucrării metodico-științifice în anul școlar următor” – art. 35 alin. (21);

c) Cadrele didactice care în anul școlar 2023-2024 au contractul de muncă suspendat (concediu de creștere și îngrijire copil, concediu fără plată, concediu pentru studii doctorale). Perioada de suspendare a contractului individual de muncă din inițiativa salariatului, conform prevederilor legale în vigoare, nu se consideră vechime la catedră, ci doar vechime în învățământ, în această perioadă nu se efectuează inspecții curente/speciale și nu se susțin probe de examen.

Profesorii care intră în concediu de creștere a copilului:

În conformitate cu procedura menționată, profesorii care intră în concediu de creștere și îngrijire a copilului sau concediu fără plată vor depune dosarul de amânare după ce școala emite decizia de suspendare a activității de la catedră.

Documentele necesare pentru dosarul de amânare:

Pentru gradul didactic II, dosarul trebuie să conțină următoarele:

  • Cererea de amânare (Anexa nr. 1).
  • Copii ale rapoartelor scrise de la IC1, IC2 și IS (fără fișele de evaluare ale activităților didactice) – după caz.
  • Documente care justifică motivul amânării (decizie suspendare contract de muncă, certificat/adeverință medicală, alte documente).

Pentru gradul didactic I, dosarul trebuie să conțină următoarele:

  • Cererea de amânare (Anexa nr. 1).
  • Copii ale rapoartelor scrise de la IC1, IC2 și IS (fără fișele de evaluare ale activităților didactice) – după caz.
  • Documente care justifică motivul amânării (decizie suspendare contract de muncă, certificat/adeverință medicală, alte documente) – după caz.
  • Adeverință eliberată de D.P.P.D. din care să reiasă dacă a fost promovat colocviul de admitere la gradul didactic I și dacă s-a depus sau nu lucrarea metodico-științifică.
  • Acordul scris al coordonatorului științific al lucrării.

Aceasta este procedura de amânare a gradelor didactice conform ISMB, care oferă profesorilor oportunitatea de a solicita amânarea susținerii gradelor didactice în anumite circumstanțe.

Cerere de amânare – model

Sursă: 360medical.ro

Mai multe știri pe republikanews.ro.

Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.

romsilva COREP 07 SRL - Firma de constructiigristotermo-ploiestispalatoria-haroldeko-angajeazaekond-angajeazasponsor