Primăria Câmpina anunţă până când se primesc cererile pentru obținerea tichetului social pe suport electronic

SC HIDRO PRAHOVA SA SC HIDRO PRAHOVA SA anunţă oprirea distribuției apei în municipiul Câmpina. Vezi care sunt zonele vizate/ sursă foto ziarulincomod.ro

Primăria municipiului Câmpina, prin DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, aduce la cunoștința părinților elevilor defavorizati din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial din municipiul Câmpina, că cererile pentru obținerea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional cu valoarea nominală de 500 lei/an școlar, acordat din fonduri externe nerambursabile, potrivit O.U.G. nr. 133/2020, se depun până la data de 18.09.2020, la Serviciul asistență socială și autoritate tutelară, din municipiul Câmpina, B-dul Culturii nr. 27.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii/ gradinitei.

cel mai verde complex reziential

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:
1.- să aibă domiciliul/reședința pe raza municipiului Câmpina;
2.- venitul mediu lunar net pe membru de familie realizat în luna IULIE a acestui an sa fie de maxim 1.115 lei (pentru elevii din ciclul primar și gimnazial), respectiv 284 lei (pentru preșcolari);
3.- să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală în anul școlar 2020-2021.

Cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, până la data de 18.09.2020, în intervalul orar 8,30 – 16,00 (vinerea intre orele 8,30-13) și vor fi însoţite de următoarele acte doveditoare:

  • actele de identitate ale părinților /repezentantului legal ( în original și copie);
  • certificatele de naștere ale copiilor ( original și copie) ;
  • dovada înscrierii la grădiniță/ școală ;
  • certificat de căsătorie părinți în original și copie ( după caz) ;
  • acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;
  • cerere tip.

Precizăm că, pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare precum și pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce se regăsesc în evidențele Serviciului Asistență Socială și Autoritate Tutelară din cadrul DAS Câmpina, tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă pe baza listelor întocmite de către DAS-SASAT în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) O.U.G. nr. 133/2020.
Mentionam ca lista destinatarilor finali va fi actualizata lunar si, ca atare, sunt acceptate și solicitările depuse peste acest termen, beneficiarii urmând a se regăsi pe lista din luna următoare depunerii cererii.

Informații suplimentare se pot solicita și telefonic la numerele :
0344.802.241/0344.802.242
e-mail: [email protected] sau [email protected]

hidro
tymbark

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here