logo
RNTV Live

Ploieşti: A fost semnat un contract de finanţare pentru un proiect cu impact asupra mediului

contract de finanţare sursă foto TransPloiesti
Mihai Constantinescu

Ploieşti: A fost semnat un contract de finanţare pentru un proiect cu impact asupra mediului

Poluarea în Ploieşti va scădea semnificativ. În acest sens a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul “REABILITARE BAZA MATERIALĂ DE TRANSPORT – DEPOUL DE TRAMVAIE”.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Operațiunea 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Obiectivul general al acestui proiect, de care va beneficia Municipiul Ploiești, constă în asigurarea unui serviciu eficient de transport public de calatori, în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Proiectul are caracter integrat

Proiectul “REABILITARE BAZA MATERIALĂ DE TRANSPORT – DEPOUL DE TRAMVAIE”  are un caracter integrat cu proiectele de achiziție mijloace de transport în comun (20 de tramvaie, 20 de troleibuze şi 9 autobuze electrice, respectiv achiziția a 3 stații de încărcare rapidă şi 9 stații de încărcare lentă), care sunt derulate, în prezent, de Municipiul Ploiești în parteneriat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, întrucât aceste 4 proiecte pot funcționa doar împreună, acestea fiind complementare şi  interdependente în acelaşi timp, potrivit Primăriei Ploieşti.

Termen

Prin intermediul acestui proiect se va asigura creșterea standardelor de calitate şi siguranță la nivelul transportului public din municipiul Ploiești, prin reabilitarea şi modernizarea depoului de tramvaie, precum şi prin reabilitarea şi modernizarea autobazei de troleibuze şi autobuze electrice, în termen de 36 de luni de la semnarea contractului de finanțare, spun reprezentanţii Primăriei

În prezent, imobilul aferent depoului de tramvaie se află în proprietatea publică a Municipiului Ploieşti, clădirile şi echipamentele din interiorul acestuia necesitând modernizare şi înlocuire, deoarece nu corespund unei flote de tramvaie în curs de înnoire.

Procesele tehnologice desfăşurate în clădirile şi construcţiile depoului de tramvaie au scopul principal de a menţine în funcţiune circulaţia tramvaielor şi de a contribui la creşterea confortului şi siguranţei călătorilor.

Reabilitarea/modernizarea clădirilor

Astfel, investiţiile prevăzute pentru a fi implementate în contextul componentei – Depoul de tramvaie din cadrul proiectului vor fi următoarele:

 • Reabilitarea/modernizarea clădirilor:
 • intervenţii asupra structurilor de rezistenţă (acolo unde este cazul, conform instrucţiunilor din expertiza tehnică);
 • reabilitarea anvelopei, inclusiv reabilitarea termică pentru: învelitoare, pereţi parte opacă şi soclu, înlocuirea tâmplăriilor existente cu tâmplării performante;
 • intervenţii interioare: desfaceri intervenţii neautorizate şi refacerea în condiţiile legislaţiei în vigoare, refuncţionalizarea unor spaţii în vederea asigurării unor spaţii funcţionale necesare fluxului de lucru, înlocuire integrală finisaje şi tâmplării interioare etc.;
 • echipare şi dotare minimală a interioarelor, conform specificului funcţional;
 • înlocuirea instalaţiilor sanitare şi electrice interioare şi asigurarea unui sistem nou de distribuţie şi preparare a agentului termic;
 • realizarea instalaţiilor de curenţi slabi;
 • Asigurarea agentului termic în regim propriu pentru încălzirea spaţiilor de lucru;
 • Construirea unei depozitări de materiale;
 • Reabilitarea/ modernizarea platformelor rutiere exterioare pentru asigurarea scurgerii corecte a apelor pluviale;
 • Reabilitarea/ modernizarea reţelelor exterioare de alimentare cu apă, canalizare menajeră şi pluvială şi hidranţi exteriori;
 • Înlocuirea reţelelor electrice exterioare, respectiv a sistemului de iluminat în incintă, alimentarea clădirilor de la postul TRAFO;
 • Asigurarea supravegherii video în incintă;
 • Înlocuirea integrală a instalaţiilor de vopsire şi de spălare a tramvaielor;
 • Echiparea/dotarea cu tehnologii moderne performate necesare pentru reparaţia şi întreţinerea tramvaielor şi înlocuirea unor echipamente existente, învechite sau neutilizabile, îmbunătățindu-se condiţiile de lucru pentru personalul de exploatare şi calitatea intervenţiilor pe materialul rulant.

Reabilitare bază materială transport autoautobază troleibuze şi autobuze

Totodată, componenta de investiţie axată pe reabilitare bază materială transport autoautobază troleibuze şi autobuze va include următoarele lucrări:

 • Demolarea integrală a construcției C4 – decantor;
 • Reabilitare si modernizare construcții existente în incinta autobazei – clădirea C7 – Hala de întreținere şi reparații troleibuze; – clădirea C6 – Hala spălătorie/vopsitorie;
 • Realizarea de lucrări de împrejmuire a autobazei;
 • Realizarea de lucrări de modernizare şi reabilitare în incinta autobazei;
 • Realizarea de construcții noi în incinta autobazei de troleibuze şi autobuze electrice (hala de întreținere şi reparații pentru autobuzele electrice, clădire administrativă şi centrală termică, hala pentru parcarea autobuzelor electrice noi, copertine pentru troleibuzele noi, magazie, gospodărie de apă)

Menționăm că, proiectul “REABILITARE BAZA MATERIALĂ DE TRANSPORT – DEPOUL DE TRAMVAIE” are o valoare totală de 91,410,227.31 9  lei.

bogdan-nica-pnlromsilva COREP 07 SRL - Firma de constructiigristotermo-ploiestispalatoria-haroldparc industrialeko-angajeazaekond-angajeazasponsor