Noutăți legislative în SĂNĂTATE

angajare

Noutăți legislative în SĂNĂTATE

Casa de Asigurări de Sănătate Prahova informează cetățenii că a fost emis Ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului  nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului -cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2021-2022. Potrivit noutăților legislative, persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat se pot înscrie pe lista unui medic de familie în mod liber ales.

În cazul persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat şi care sunt înscrise pe lista unui medic de familie, acestia se reînscriu pe lista aceluiaşi medic de familie sau a unui alt medic de familie, în mod liber ales.

Totodată, persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat înscrise pe lista unui medic de familie îşi pot schimba medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia, în aceleaşi condiţii şi cu excepţiile prevăzute în Contractul-cadru pentru persoanele asigurate.

hidro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here