Nouă sesiune de admitere în școlile de poliție

Nouă sesiune de admitere în școlile de poliție, inclusiv la cea din Câmpina
Nouă sesiune de admitere în școlile de poliție 2021
cautam-reporteri-republikanews

Nouă sesiune de admitere în școlile de poliție. Această nouă sesiune de admitere este programată să se desfăşoare în luna septembrie 2021, în școlile de agenți de poliție de la Câmpina și Cluj pentru Poliția Română și Oradea pentru Poliția de Frontieră. Astfel, la începutul lunii august va fi anunțat calendarul privind etapele desfășurării concursului de admitere ce va cuprinde următoarele:

  • Depunerea cererilor de înscriere ;
  • Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare;
  • Evaluarea psihologică;
  • Desfășurarea probelor fizice;
  • Desfășurarea probei scrise: ;
  • Examinarea medicală;
  • Afișarea rezultatelor finale ;

Iată care sunt condițțile și criteriile de recrutare

Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor

just insolv sprl

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Îndeplinirea acestei condiţii se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu.În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor

a) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.
d) candidaţii care au fost declaraţi „admis” la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

Vezi şi https://republikanews.ro/premiera-la-cheia-refacere…/

Vezi şi https://republikanews.ro/vacante-in-grecia/

Pentru mai multe ştiri, vizitaţi site-ul republikanews.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here