logo
RNTV Live

Ministerul Educației deschide procesul de selecție pentru ocuparea locurilor de membru al CNATDCU pentru mandatul 2024 – 2028

apel-deschis
Constantin Corina

Ministerul Educației a anunțat deschiderea procesului de candidaturi pentru ocuparea pozițiilor de membru în CNATDCU pentru mandatul 2024 – 2028

Ministerul Educației Naționale lansează apelul de candidaturi pentru ocuparea pozițiilor de membru în CNATDCU pentru mandatul 2024 – 2028, conform comunicatului de presă. În acest mandat, componența CNATDCU va include un reprezentant al studenților și un reprezentant al federației sindicale reprezentative din învățământul superior de stat cu cei mai mulți membri.

Persoanele interesate pot aplica atât pentru poziția de membru în comitetele de selecție ale CNATDCU, cât și pentru cea de membru în comisiile CNATDCU. Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor individuale este:

  • pentru comitetele de selecție: 28 aprilie 2024;
  • pentru comisiile CNATDCU: 15 mai 2024.

Aplicațiile se pot depune pe platforma brainmap.ro. Ministerul îndeamnă instituțiile de învățământ superior, Academia Română și organizațiile reprezentative să sprijine acest apel și să recomande persoane pentru a deveni membri în comitetele de selecție/comisiile de specialitate ale CNATDCU.

Principiile de bază ale selecției membrilor CNATDCU includ transparența, evitarea incompatibilităților și a conflictelor de interese, precum și asigurarea reprezentativității profesionale și instituționale.

Profilul membrilor CNATDCU trebuie să corespundă unor cerințe minimale, cum ar fi experiența în cercetarea științifică recunoscută la nivel național/internațional și integritatea profesională.

După depunerea aplicațiilor, Ministerul Educației va publica lista celor înscriși pentru comitetele de selecție și va emite ordinul de ministru cu componența comisiilor de selecție. Aceste comitete vor analiza candidaturile și vor recomanda noi membri ai comisiilor CNATDCU.

Lista finală a membrilor CNATDCU va fi aprobată prin ordin de ministru. Persoanele înscrise care nu sunt selectate ca membri pot fi incluse în registrul de experți pentru a sprijini activitatea comisiei.

Printre atribuțiile principale ale CNATDCU se numără propunerea de standarde minimale pentru titlurile didactice, analizarea procedurilor de acordare a atestatului de abilitare și a diplomei de doctor, verificarea respectării standardelor în concursurile pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare, precum și pronunțarea asupra contestațiilor și elaborarea unui raport anual privind activitatea desfășurată. Orice obiecții sau sesizări pot fi transmise la adresa de e-mail: cnatdcu2024@edu.gov.ro.

Mai multe știri pe republikanews.ro.

Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews

pnlvolonanupuslbogdan-nica-pnlromsilva COREP 07 SRL - Firma de constructiigristotermo-ploiestispalatoria-haroldparc industrialeko-angajeazaekond-angajeazasponsor