logo
RNTV Live

Ministerul Educaţiei a publicat ghidul pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar și preșcolar 2024 – 2025

439493061_408224942143059_1345410663814811820_n
Constantin Corina

Ministerul Educației a publicat un ghid structurat întrebare-răspuns pentru sinteza principalelor elemente cuprinse în calendarul și metodologia-cadru pentru înscrierea copiilor antepreșcolari și preșcolari în unități de învățământ 

  1. Cine poate fi înscris în unitățile de învățământ cu grupe preșcolare și/sau antepreșcolare?

Copiii cu vârste cuprinse între 3 luni și 6 ani pot fi înscriși în funcție de planul de școlarizare aprobat. Pentru grupele antepreșcolare, limitele sunt între 3 luni și 3 ani, iar pentru cele preșcolare, între 3 și 6 ani. Numărul de locuri disponibile asigură cuprinderea tuturor copiilor de 4 ani în grupa mijlocie și a celor de 5 ani în grupa mare.

  1. Unde pot fi solicitate înscrierile?

Părinții pot alege o unitate de învățământ apropiată de domiciliu sau locul de muncă, cu grupe preșcolare și/sau antepreșcolare. Dacă sunt locuri disponibile după reînscrieri, părinții pot opta pentru orice unitate de învățământ cu astfel de grupe.

  1. Care sunt criteriile de departajare în cazul unui număr mai mare de cereri decât locuri disponibile?

Comisia de înscriere din unitatea de învățământ prioritizează copiii în funcție de vârstă și aplică criterii generale și specifice pentru a determina cei care vor fi admiși. Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare acumulate de fiecare copil.

Ce documente conține dosarul copilului care urmează să fie înscris într-o unitate de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar?

Dosarul de înscriere într-o unitate de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, precum și în serviciul de educație timpurie complementar cuprinde următoarele documente:

  • cerere-tip: pe această cerere, părintele/reprezentantul legal al copilului va trece trei opțiuni (trei unități de învățământ) pe care acesta le are în vedere pentru copil;
  •  copie de pe certificatul de naștere al copilului;
  •  copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
  •  adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar;
  •  alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.
  • (după caz) În situația transmiterii prin e-mail sau prin poștă a cererii-tip, părintele va transmite unității de învățământ o declarație  pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere.
  • (dacă este cazul) dovada modului în care se exercită autoritatea părintească în cazul părinților divorțați și informații privind părintele la care a fost stabilită locuința minorului.

6. CARE ESTE CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR?

Aici puteti găsi mai multe detalii.

Mai multe știri pe republikanews.ro.

Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews

pnlvolonanupuslbogdan-nica-pnlromsilva COREP 07 SRL - Firma de constructiigristotermo-ploiestispalatoria-haroldparc industrialeko-angajeazaekond-angajeazasponsor