logo
RNTV Live

Lecţii în afara şcolii. Oferta Muzeului de Istorie Prahova pentru dascălii din judeţ

Ploiesti-Muzeul-Judetean-Istorie-Arheologie-Prahova
Raluca Eparu
Pentru susţinerea unor metode alternative de învăţare-cunoaştere şi educare-dezvoltare Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi secţiile sale din Ploieşti şi judeţ propun unităţilor de învăţământ următoarele teme-moduli, în vederea încheierii de parteneriate educaţionale, care se pot desfăşura atât în spaţiile muzeale, (taxa – 4 lei pe modul), cât şi la sediul unităţii de învăţământ( taxa – 5 lei pe modul).
Solicitările se primesc oficial pe mail-ul office@histmuseumph.ro sau pe fax 0244/522656 ; 0244/514437. (comunicat de presa)
 
În Ploieşti
 
·                     Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova ,str. Toma Caragiu, nr.10, tel.0244/514437;
             0244/522656
I.          România 100 – Primul Război Mondial
          Rolul publicisticii în Marele Război
          Organizarea armatei române în Marele Război
          Eroi prahoveni ai Războiului de Întregire Naţională
II.        Istoria altfel la muzeu
          Domnitori care au marcat istoria românilor
          Ploieştiul de altădată
          Regii României
III.       Tradiţii şi obiceiuri la români
          Tradiții de iarnă la români
          Sărbători de început de primăvară
          Tradiții și obiceiuri de Paște
IV.       România 100 – Unificatorii
          Mihai Viteazul
          Alexandru Ioan Cuza
          Ferdinand I
 
·                     Muzeul „I. L. Caragiale”, str. Kutuzov, nr.1, tel. 0244/525394
I.                   Caragiale, omul şi opera
          Caragiale şi teatrul contemporan
          O altă faţă a unui scriitor canonic
          Oraşul lui Caragiale în imagini şi cuvinte
II.                Eroii lui Caragiale
          Incursiune în viaţa şi opera lui Caragiale
          L. Caragiale şi prietenii
          Minunata lume a copilăriei
III.             Caragiale, contemporanul nostru
          Caracterizarea personajelor din schiţele lui Caragiale
          Vizionarea filmului cu ecranizarea schiţelor „Dl Goe” şi „Vizită”
          Concurs de interpretare artistică a personajelor lui Caragiale
·                     Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”, str. Nicolae Simache, nr.1, tel. 0244/542861
I.                   Povestea timpului – începuturile orologeriei
          Primele instrumente de măsurat timpul – De la ceasul natural la cadranul solar
          Cadranul solar – strămoşul ceasornicelor
          Primele ceasuri mecanice şi inventatorii lor
II.                Ceasuri germane din zona munţii Pădurea Neagră
          Istoria ceasurilor din Pădurea Neagră
          Ceasurile din Pădurea Neagră din patrimoniul muzeului
          Imspiraţie şi culoare – aplicaţie
III.             Ceasuri de personalităţi istorice
          Personalităţi ale Unirii din 1859
          Ceasurile Independenţei
          Personalităţi ale Marii Uniri
IV.              Orologieri care au marcat timpul
          Abraham Louis Breguet – un ceasornicar de geniu
          Frederic Japy – pionierul orologeriei franceze industriale
          Jean Marc Vacheron şi excelenţa în orologerie
 
·                     Muzeul memorial „Paul Constantinescu”, str. Nicolae Bălcescu, nr. 15, tel. 0244/522914
I.                   Ploieşti – viaţa muzicală
          Muzica în viaţa şcolii
          Formaţii corale reprezentative
          George Enescu la Ploieşti
II.                Paul Constantinescu, necunoscut
          Paul Constantinescu în universul muzicii româneşti şi internaţionale
          Paul Constantinescu şi muzica religioasă
          Paul Constantinescu, Caragiale şi Eminescu
III.             Povestea sunetelor
          Poveşti cu urechi – cu instrumente şi despre instrumente …muzicale
          Domnul Do şi domnişoara La
          Audiţii muzicale
 
·                     Muzeul memorial „Nichita Stănescu”, str. Nichita Stănescu, nr.1, tel. 0344/100768
I.                   Acasă la Nichita Stănescu
          Aici s-a născut „Îngerul Blond”
          Interviu cu şi despre Nichita
          Poetul geniu al necuvintelor
II.                Nichita Stănescu pe înţelesul copiilor
          Povestiri despre copilul şi adolescentul Nichita Stănescu
          Povestiri despre poetul Nichita Stănescu
          Nichita în viziunea copiilor
III.             Muzeul pe înţelesul tuturor
          Ce este un muzeu şi care este scopul său
          Muzeul memorial şi patrimoniul său
          Munca într-un muzeu
 
·                     Muzeul „Casa de târgoveţ din secolele al XVIII-lea –  al XIX-lea”, str. Democraţiei, nr.2, tel.
            0244/529439
I.                   Tradiţii şi obiceiuri româneşti
          Incursiune în viaţa târgoveţilor
          Colinde de iarnă pe prispa lui Hagi Prodan
          Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români
II.                Ploieştiul de altădată
          Descoperim meşteşugurile de altădată
          Muzeul Hagi Prodan, mărturie a brezlelor uitate
          Ploieştiul de ieri şi de azi – vizionare DVD
III.             Muzeul punte între generaţii
          Şezătoare de toamnă la bătrânul muzeu
          Ziua Naţională a Culturii
          Imagine şi culoare – aplicaţii
 
În judeţ
 
·                     Muzeul memorial „Constantin şi Ion Stere” Bucov, tel. 0244/344040
I.                   România 100 – Mărturii ale Primului Război Mondial
          Constantin Stere şi „Marele Războiu”
          România în Marele Război
          Basarabia în Marele Război
II.                Marea Unire
          Constantin Stere promotor al Marii Uniri
          Unirea Basarabiei cu Ţara Mamă, România
          1 Decembrie 1918
III.             Tradiţii şi obiceiuri la români
          Sărbători de primăvară în tradiţia populară
          Sărbătoarea Floriilor şi sfântul Paşte
          Tradiţii de iarnă la români
 
·                     Muzeul „Conacul Pană Filipescu”, Filipeştii de Târg, tel. 0244/389480
I.                   Familia Cantacuzino la Filipeştii de Târg
          Postelnicul Constantin Cantacuzină, întemeietorul ramurii Cantacuzine în Ţara Românească
          Rolul familiei Cantacuzino în viaţa politică şi socială a Ţării Româneşti de la Matei Basarab (1632-1654) la Ştefan Cantacuzino (1714- 1716)
          Cantacuzinii, promotori ai culturii
II.                Filipeştii de Târg la intersecţia „drumului cel mare” cu „drumul domniei”
          Dezvoltarea şi importanţa aşezării între secolele XVII-XVIII
          Familia Filipescu, istorie şi genealogie
          Filipeştii şi Cantacuzinii, importanţa unei alianţe matrimoniale
III.             Ctitoriile familiei Cantacuzino în judeţul Prahova
          Ctitoriile Cantacuzinilor, între laic şi ecleziastic – Nababul
          Mihai Cantacuzino (1645-1716), ctitorul mănăstirii Sinaia
          Conacul Pană Filipescu, viziuni imagistice
 
·                     Muzeul memorial „Cezar Petrescu”, Buşteni, str. Tudor Vladimirescu, nr.1, tel. 0244/321080
I.                   Să cunoaştem viaţa şi opera scriitorului
          Să cunoaştem cele mai frumoase poveşti
          Concurs de creaţie literară, proză scurtă „Cezar Petrescu”
          Expoziţie de desene „Minunata lume a copilăriei”
II.                Aventuri în lumea lui Cezar Petrescu
          Creaţii literare – Năluca
          Perfect pentru o zi, concurs de creaţie literară
          Creaţii plastice
III.             Cartea, o provocare pentru fiecare
          Fram, simbolul copiilor
          Călătorie în zonele polare
          Lumea copilăriei, concurs de creaţie literară
 
·                     Muzeul „Casa Domnească”, Brebu, tel. 0244/357731
I.            Matei Basarb – Vasile Lupu, politica externă
          Conflictele armate ale domnitorului Matei Basarb (1632-1654) cu Vasile Lupu (1634-1653), domnitorul Moldovei
          Tratatul de pace dintre Ţara Românească şi Moldova
          Alianţa politico-militară dintre Ţara Românească şi Transilvania
II.                 Primul Război Mondial şi Congresul de pace de la Paris (1918)
COREP 07 SRL - Firma de constructiitermo-ploiestiromsilvaspalatoria-haroldrompetromcoralparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor