ITM Prahova atrage atenţia angajaţilor din căminele de vârstnici

Cine va primi alimente ce urmează să expire? Decizia aparţine Preşedintelui României
Cine va primi alimente ce urmează să expire? Decizia aparţine Preşedintelui României

ITM Prahova atrage atenţia angajaţilor din căminele de vârstnici

Reprezentanţii ITM Prahova informază că angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. De asemenea, lucrătorii trebuie să-şi îndeplinească sarcinile de muncă în conformitate cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de infecție cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) şi să prevină expunerea altor persoane care ar putea fi afectate de acţiunile/omisiunile lor.

În centrele rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice se realizează activităţi de îngrijire personală, de supraveghere, de asistenţă medicală şi alte activităţi pentru persoanele vârstnice (terapii de recuperare, cazare, masă, curăţenie, activităţi culturale etc.). Îngrijirea într-un astfel de cămin, a persoanelor vârstnice dependente, se realizează numai în cazul în care îngrijirea la domiciliu a acestora nu este posibilă. Persoanele vârstnice din aceste centre nu se pot gospodări singure şi necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu.

Având în vedere specificitatea activităţii desfăşurată de personalul din aceste centre, pentru a preveni expunerea lor la riscuri profesionale se recomandă respectarea cu stricteţe a măsurilor pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) şi, în special, a măsurilor pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus.

Pentru a preveni infecția cu noul coronavirus în cursul realizării activităţilor specifice din căminele pentru persoane vârstnice, angajatorii trebuie să pună în aplicare măsuri tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de altă natură care să vizeze securitatea şi sănătatea în muncă. Este necesară actualizarea planului de prevenire şi protecţie al centrului rezidenţial şi completarea măsurilor de prevenire şi protecție existente, cu noi măsuri privind prevenirea răspândirii noului coronavirus. Aceste măsuri trebuie să se refere la evitarea sau reducerea la minim posibil a pericolului de contractare a COVID-19 în cadrul căminului pentru persoane vârstnice şi se vor stabili pe baza revizuirii  evaluării riscurilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă.

Toate activităţile din căminele pentru persoane vârstnice trebuie să se realizeze în conformitate cu instrucţiunile proprii de SSM emise de angajator, cu respectarea cerinţelor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a măsurilor de aplicare a acestora.

Angajatorii trebuie ca, atunci când lucrătorii ajung la locul de muncă şi înainte de începerea activităţii, să organizeze luarea temperaturii corporale şi să admită la lucru numai persoanele sănătoase.

Măsuri

De asemenea, angajatorii trebuie să ia următoarele măsuri de prevenire şi protecţie:

  • Instruiţi lucrătorii cu privire la prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, pe baza recomandărilor autorităţilor competente;
  • Informaţi lucrătorii şi alţi participanţi la procesul de muncă referitor la obligativitatea respectării instrucţiunilor proprii de SSM şi la păstrarea unui comportament preventiv, inclusiv prin afişarea unor informații furnizate de autoritățile medicale competente privind prevenirea răspândirii noului coronavirus (spre exemplu: la intrare, în cele mai vizibile locuri, transmiterea prin e-mail sau prin intermediul altor instrumente de comunicare);
  • Asiguraţi echipamente individuale de protecție (EIP – spre exemplu: măști de protecţie, mănuși de protecție etc.) şi verificați corecta utilizare a acestora iar, în cazul degradării sau al pierderii calităților de protecție, acordați EIP noi care să protejeze lucrătorii împotriva COVID-19. Dacă există riscul dispersiei fluidelor, se va asigura protecția adecvată a ochilor (spre exemplu: cu ochelari de protecție şi vizieră). EIP uzat va fi depozitat în saci menajeri dubli, legați etanș şi păstrați separat de restul gunoiului menajer minim 72 ore înainte de îndepărtarea lor;
  • Stabiliţi măsuri igienico-sanitare, cu consultarea medicilor de medicina muncii;
  • Instruiţi lucrătorii cu privire la asigurarea unei igiene respiratorii corecte conform recomandărilor autorităţilor din domeniul sănătăţii;
  • Acordaţi, în mod gratuit, materiale igienico-sanitare (săpun, prosoape hârtie, dezinfectanţi etc.) care să prevină răspândirea infecției cu noul coronavirus;
  • Limitați contactul dintre persoane, luați măsuri pentru păstrarea distanței de siguranță, evitaţi activitățile colective (evitați expunerea lucrătorilor la contact direct/interacțiune cu un număr mare de persoane, formarea zonelor aglomerate în cadrul căminelor pentru persoane vârstnice );
  • Asiguraţi controlul medical periodic al lucrătorilor, conform cerinţelor legale şi având în vedere dispoziţiile direcţiilor de sănătate publică judeţene.

 

 

sponsor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here