logo
RNTV Live

Investiţii importante la Ambulatoriul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești

Obstetrică Ginecologie Ploiești   
Mihai Constantinescu

Contractul cu finanțare europeană pentru proiectul ,,Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești” , semnat

Investiţii importante la Ambulatoriul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești      

Recent a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul ,,Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești”. Acesta este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate, Operațiunea 8.1.A – ambulatorii.

Valoarea totală este de 7.495.361,73 le. Din sumă, contribuția Județului Prahova este de 149.907,23 lei. Asistența financiară nerambursabilă este de 7.345.454,50 lei, anunţă reprezntanţii CJ Prahova.

Obiectivul general al proiectului  îl constituie creșterea accesibilității serviciilor de sănătate și îmbunătățirea stării de sănătate a populației din județul Prahova prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti.

Lucrările propuse în proiect vor asigura condiţiile optime de desfăşurare a activităţii medicale din cadrul Ambulatorului integrat: crearea unui flux medical optim, care să fluidizeze activitatea, reducerea timpilor de aşteptare, precum şi reducerea numărului de redirecţionări ale pacienţilor.

Această investiţie va crea condiţiile necesare pentru  creșterea calității  actului medical prin modernizarea și dotarea ambulatoriului; de asemenea va contribui la evitarea aglomerării pe holuri și la reducerea considerabilă a timpilor de așteptare.

De menţionat este că a fost semnat şi contractul de finanțare pentru proiectul ,,Dotarea Ambulatoriului de Specialitate din Vălenii de Munte în vederea creșterii accesibilității serviciilor de sănătate pentru populație”. Acesta are o valoare totală de 8.197.076, 69 de lei, iar perioada de implementare este de 5 luni.

  Vezi şi https://portal.republikanews.ro/cu-masina-in-vitrina-unui-magazin/?fbclid=IwAR0T5q-2W4CJG9YIEOtayKxK-KE1MjqAoi89z378npos2VJqm-LNAu7Tt30

Vezi şi https://portal.republikanews.ro/fotorafinaria-petrotel-lukoil-partener-de-incredere-in-refacerea-patrimoniului-cultural-prahovean/?fbclid=IwAR1RRTs7Enh5KNlEBfhQN_2m1iDdaHeZR62bQ1ZLmQ8lCTeThp-RurfpICo

Pentru mai multe ştiri, vizitaşi site-ul republikanews.ro

pnlvolonanupuslbogdan-nica-pnlromsilva COREP 07 SRL - Firma de constructiigristotermo-ploiestispalatoria-haroldparc industrialeko-angajeazaekond-angajeazasponsor