logo
RNTV Live
tymbark

IJP Prahova scoate la concurs două posturi de îngrijitor

AJOFM
Mihai Constantinescu

IJP Prahova scoate la concurs două posturi de îngrijitor

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condițiile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, ale H.G. nr. 286/2011 și H.G. nr. 355/2007, precum și ale O.M.A.I. nr. 291/2011, toate cu modificările și completările ulterioare, 2 posturi vacante de personal contractual (îngrijitor) în cadrul:

 • Serviciului Logistic-Biroul Administrare Patrimoniu Imobiliar și Intendență, poziția 0110;
 • Poliției Municipiului Ploiești–Compartimentul Deservire, poziția 0592;
  cu următoarea pregătire: studii minim 8 clase.
  Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova din Ploiești, str. Vasile Lupu, nr. 60, Punct acces persoane, între orele 1000-1200 și 1300-1500, în zilele lucrătoare, până la data de 08.11.2021.
  Concursul va consta în susținerea următoarelor probe:
 1. proba practică în data de 07.12.2021 ora 1000 pentru postul prevăzut la poziția 0110 din stat, respectiv ora 1300 pentru postul prevăzut la poziția 0592 din stat, ambele la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova din Ploiești, str. Vasile Lupu, nr. 60;
 2. interviul în data de 10.12.2021 ora 10 00 pentru postul prevăzut la poziția 0110 din stat, respectiv ora 1300 pentru postul prevăzut la poziția 0592 din stat, ambele la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova din Ploiești, str. Vasile Lupu, nr. 60.
  Relații suplimentare privind condițiile de participare, documentele necesare, bibliografia și tematica se pot obține, în zilele lucrătoare, între orele 1000-1200 și 1300-1500 (pe perioada înscrierii), la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova din Ploiești, str. Vasile Lupu, nr. 60, Punct acces persoane, de pe pagina de internet a Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, www.ph.politiaromana.ro, secțiunea Carieră–Posturi scoase la concurs și la adresa www.mai.gov.ro, secțiunea Anunțuri carieră.

Pentru mai multe ştiri, vizitaţi site-ul republikanews.ro

romsilvaromsilvaspalatoria-haroldrompetromcoralparc industrialCabinet veterinareko-angajeazaekond-angajeazasponsor